Detail

Zelfstandige bioboer(in) gezocht op 4 ha te Kortessem

07-08-2019

  • vraag
  • Vacatures
  • limburg
Organisatie De Alverberg vzw is een kleinschalige bioboerderij die zorgt voor de opvang van de (tijdelijk) meest kwetsbare kansengroepen. Via concrete handenarbeid begeleiden wij o.a. Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (werkstraffen) en divers vrijwilligerswerk. Wij werken op de boerderij en aan renovatieprojecten. We organiseren ook evenementen zoals educatieve rondleidingen, schapenwandelingen, een varkenskermis… voor alle leeftijden. We volgen zoveel mogelijk de principes van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Functie We willen graag een bioboer(in) aantrekken om op zelfstandige basis de gronden te bewerken en een rendabele bedrijfsvoering uit te bouwen. De focus ligt op tuinbouw/akkerbouw, met bespreekbare mogelijkheden om de bioteelt van varkens, leghennen, runderen en/of schapen verder te ontwikkelen. Veel goesting in de concrete implementatie van de meest duurzame landbouwmethoden is een belangrijke voorwaarde, net zoals een degelijke technische achtergrond. Wij vragen een vergoeding voor het gebruik van het alaam en een percentage van de opbrengst, onderling verder te bespreken. Profiel Je hebt een opleiding genoten in bio(dynamische) landbouwmethoden of hebt minstens enkele jaren ervaring. Je bent op de hoogte van de actuele landbouwregelgeving en je wil werken vanuit een meerjarige polycultuur. Je beschikt over een goede fysieke conditie en enige technische handigheid. Je bent bereid om, in functie van je landbouwuitbating, samen te werken met de begeleiders en medewerkers van De Alverberg. Aanbod We richten een maatschap op om via ons landbouwnummer en biolabel de samenwerking vorm te geven. We stellen maximaal 4 ha zeer vruchtbare biogrond, ons landbouwalaam, stallingen en werkhuis ter beschikking en investeren eventueel mee in een verdere uitbouw ervan. Onze bestaande afzetmarkt wordt gedeeld. We bieden een grote vrijheid voor de invulling van je teeltplanning en bedrijfsuitbating. Een conciërgewoning op de boerderij is bespreekbaar. Wij voorzien een beperkt aantal werkuren van eenvoudig uitvoerende taken via onze medewerkers en zorgen voor een warme mensvriendelijke werksfeer en regelmatig overleg. Solliciteren T.a.v. Robert Switten de.alverberg@telenet.be Vóór 31/08/2019 Vóór 31 augustus 2019

Bedrijf

vzw De Alverberg

Contactpersoon

Sara Pypen

Adres

Opeindestraat 128 3720 Kortessem

E-mail

de.alverberg@telenet.be

Telefoonnummer

011243880