Onderzoek Landbouw

BioForum Vlaanderen is aanstuurder, sleutelpartner en uitvoerder in het Vlaamse biokennisnetwerk.

De biologische sector streeft een minimaal gebruik van inputs na. In die zin is de sector sterk aangewezen op het zelf opbouwen en verspreiden van kennis. Dat doet ze onder meer via de Biobedrijfsnetwerken. 

Ben je benieuwd naar buitenlands onderzoek, raadpleeg dan zeker de website van Organic e-prints

LANDBOUWONDERZOEK
BioForum stimuleert zowel praktijkgericht onderzoek op (proef)boerderijen als fundamenteel onderzoek door wetenschappelijke instellingen. Ideaal wordt het wanneer de vragen voor onderzoek uit de sector zelf komen en praktijkonderzoek op de bedrijven zelf kan uitgevoerd worden via on-farm onderzoek. Zo ontstaat een sterk kennisnetwerk voor biolandbouw. In het onderstaande diagram zie je een schematische weergave van het kennisnetwerk. 

 

ONDERZOEKSCENTRA

Netwerk Onderzoek Biologische Landbouw & voeding
Hét platform waar onderzoekers, sector en overheid hun kennis over biolandbouw bundelen. Onderzoekers vinden op de website onderzoeksresultaten, activiteiten en een onderzoeksdatabank. 
www.nobl.be

Coördinatiecentrum voor Praktijkonderzoek Biologische Teelt
Dit centrum verbindt de Vlaamse proefcentra en de sector. Op de website kan je als boer makkelijk zoeken naar de nieuwste technische informatie en naar resultaten van proeven gericht op biolandbouw. CCBT verspreidt op regelmatige basis ook een nieuwsbrief.
www.ccbt.be

PROEFBEDRIJVEN

Proefbedrijven voeren elk specifiek praktijkgericht onderzoek uit. De proefcentra voeren doorgaans onderzoek uit voor zowel gangbare als biologische landbouw. 

Inagro - Afdeling Biologische Productie 
Praktijkgericht onderzoek en voorlichting voor de biologische akkerbouw, groenteteelt in open lucht en voederteelten
www.inagro.be
Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt 
Onderzoek naar beschutte teelten en kruidenteelt
www.pcgroenteteelt.be
Proefcentrum Fruitteelt
Praktijkgericht onderzoek naar pit- en steenfruit, aardbeien en houtig kleinfruit
www.pcfruit.be
Proefbedrijf Pluimveehouderij
Praktijkonderzoek naar het houden van leghennen en vleeskuikens
website
Pamel Proefcentrum Vlaams-Brabant
Praktijkonderzoek naar biologisch kleinfruit
website