Alle projecten

ALTBIOLEG

Alternatieve Ontwormingsmiddelen voor Biologische Leghennen

Dit project onderzoekt alternatieve ontwormingsmiddelen voor biologische leghennen. 

Afbeelding
biologische kippen
Sophie Nuytten - Taemhoeve

Looptijd: mei 2021 – december 2022. 
Financiering: CCBT
Partners: ILVO

In dit project gaat BioForum samen met ILVO op zoek naar alternatieve ontwormingsmiddelen. Op verscheidene biologische leghenbedrijven wordt de wormdruk opgevolgd aan de hand van EPG-stalen, bloedstalen en autopsies van de hennen. We kijken naar hoe die wormdruk gevolgen heeft naar productiviteit en gezondheid en welzijn van de leghennen.

Door verschillende ontwormingsmiddelen toe te passen op de deelnemende bedrijven kan het effect van deze middelen vergeleken worden. Dat alles gebeurt in samenwerking met de bedrijfsdierenarts en met de UGent. Het is de bedoeling van het project om te komen tot een weloverwogen en effectieve toepassing van ontwormingsmiddelen.