Privacy- en Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

  • BioForum vzw besteedt grote zorg aan het correct verwoorden van de informatie op deze website. BioForum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van onjuiste, onvolledige of gedateerde informatie op deze website of in de nieuwsbrieven.
  • Niets van de inhoud op deze website mag overgenomen worden zonder bronvermelding. Wil je informatie of beeldmateriaal overnemen in welke publicatie of onder welke vorm dan ook? Neem dan eerst contact op met BioForum voor goedkeuring van het gebruik.
  • Bij miskenning van de intellectuele eigendomsrechten verbind je je ertoe BioForum of derden zoals een fotograaf te vergoeden. Je verbindt je er ook toe vorderingen als gevolg van een inbreuk hierop, op jou te nemen.
  • Bedenk dat de foto’s waarop mensen staan, beschermd worden door de privacywetgeving. Het hergebruiken van deze foto’s zonder toestemming van de geportretteerden, is niet toegelaten. Ook om deze reden vragen wij jou om contact met ons op te nemen, indien je beeldmateriaal van op onze website wil hergebruiken.
  • Heb je bemerkingen bij de inhoud van deze site, neem dan contact op met info@bioforum.be.

Privacyverklaring

BioForum vzw is de sectororganisatie van de Vlaamse biolandbouw en -voedingsector. Onze rol is het om de sector te informeren en hun stem te vertegenwoordigen bij het beleid. Een groot deel van onze communicatie over kansen, marktcijfers, studiedagen enzovoort verloopt via e-mail. Van zodra je bent aangemeld bij een controleorganisatie krijg je van ons de vraag om ons jouw gegevens te bezorgen, zodat wij jou op de hoogte kunnen houden. 

Daarnaast nemen we graag contactgegevens van jou of je bedrijf op in onze publieke databanken: De Biobedrijvengids (bedoeld voor een B2B-publiek) en de Biopunten (bedoeld voor een consumentenpubliek). Als het gaat om persoonlijke informatie hebben we ook hier je toestemming nodig. Je hebt altijd het recht om je gegevens te laten aanpassen of schrappen uit onze publieke databank of onze interne systemen. Stuur in dat geval een mailtje naar info@bioforum.be of neem telefonisch contact op via 03 286 92 78.