Voor boeren

Interesse om biologisch te boeren? Dat is een goede keuze! Een bioboer combineert traditie en innovatie om te streven naar een zo duurzaam mogelijk landbouwsysteem. 

Afbeelding
schoffelende bioboeren
Kobe Van Looveren - De Bio-Hoeve

Een bioboer gebruikt geen kunstmest, chemisch-synthetische pesticiden of ggo’s. De gezondheid van de bodem is voor hem het hoogste goed. Via vruchtwisseling, natuurlijke bemesting en biologische bestrijding houdt hij de grond vruchtbaar én zuiver. Een gezonde bodem levert sterke granen, gezonde groenten en fruit en een gevarieerde fauna en flora.

Biologische dieren krijgen de tijd om te groeien, kunnen vrij naar buiten, eten voedzaam biologisch voer en vinden beschutting in een ruime zonverlichte stal. Een biologische veeteler kiest robuuste rassen die niet gauw ziek worden om het gebruik van geneesmiddelen zoveel mogelijk te beperken.

Een gezonde bodem levert gezonde producten op. 

Omschakelen naar bio

Ben je een gangbaar bedrijf en wil je starten met bio? Dan moet je je eerst aanmelden bij een van de erkende controleorganisaties. Vervolgens moet je een kennisgeving indienen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij. De omschakeling start ten vroegste van zodra de kennisgeving ingediend is.
Die duurt 2 of 3 jaar, afhankelijk van je teelt. Ook tijdens de omschakelperiode krijg je biocontrole, maar je mag je producten dan nog niet als 'bio' verkopen. Pas op het einde van je omschakeling mag je je producten biologisch noemen. 

Je kan met al je vragen over omschakelen terecht bij de consulenten van Bio zoekt Boer. Dankzij de persoonlijke begeleiding kan je een doordachte keuze maken die past bij jouw bedrijf. 

Starten als bioboer

Zet je met bio je eerste stappen in de landbouw? Onze startersbrochure helpt jou met het opstellen van een concreet bedrijfsplan. Met je plannen voor een CSA-boerderij kan je ook altijd aankloppen bij het CSA-Netwerk

Het is sowieso een slimme keuze om op voorhand een landbouwopleiding te volgen. Landwijzer is in Vlaanderen erkend als algemeen vormingscentrum voor biologische landbouw. Ze bieden al meer dan 20 jaar een meerjarige opleiding Bio- en BD-landbouw aan voor wie professioneel actief wil worden in de biosector. 

Ook het Nationaal Agrarisch Centrum (NAC), Het PCLT en De Groene Kring organiseren op regelmatige tijdstippen sectorspecifieke cursussen (Type B). 

Advies en ondersteuning

Van zodra je geregistreerd bent bij een controleorganisatie, kan je terecht bij BioForum voor advies en ondersteuning. De beste manier om je bij te scholen is via contact met andere bioboeren. Tijdens de Biobedrijfsnetwerken komen bioboeren, bedrijfsvoorlichters en onderzoekers samen op een biobedrijf en wisselen ze praktijkkennis uit.

Je kan ook een beroep op erkende bedrijfsadviseurs. De Vlaamse overheid moedigt dit aan en geeft je korting op de factuur. Zo'n advies kan teelttechnisch georiënteerd zijn, maar ook gaan over marktperspectieven en bedrijfseconomie. De lijst met erkende adviseurs vind je op de website van de Vlaamse overheid

Biowetgeving

De basisvoorwaarden voor biologische productie liggen vast in Europese Verordeningen.Onze publicatie Bio & de wet maakt je op een heldere manier wegwijs door alle Europese en Vlaamse wetteksten die betrekking hebben op de biosector. 

Financiële steun

De Vlaamse overheid biedt heel wat steunmaatregelen aan voor biologische landbouwbedrijven of bedrijven in omschakeling. Ondervind je problemen met het aanvragen van financiële steun, dan mag je altijd contact opnemen met BioForum. 

Afbeelding
boer schoffelt

Biodynamische landbouw

Biologisch-dynamische of BD-landbouw stelt extra normen en richtlijnen. Ze hebben verdergaande normen over o.a. dierenwelzijn en uitgangsmateriaal. De BD-landbouw heeft met Demeter een eigen internationale label en een eigen lastenboek. Voor Vlaanderen en Nederland beheert Stichting Demeter dat label. 

Geïnteresseerd in biologische imkerij, aquacultuur of insectenkweek? Alle informatie daarover vind je hier.