Voor voedingsbedrijven

Een biologisch voedingsbedrijf levert producten af van hoge kwaliteit die zo authentiek en puur mogelijk zijn.

Afbeelding
verwerker vult groentetaart
Sophie Nuytten - De Patiron

Om een product als bio te mogen verkopen, moet het voldoen aan alle wettelijke bepalingen. Zo moet minstens 95% van de landbouwingrediënten biologisch zijn. Daarnaast mag een bioproduct geen additieven bevatten, uitgezonderd die additieven die expliciet toegelaten zijn in de wet. Slechts een beperkt aantal technische hulpstoffen mogen gebruikt worden. Ioniserende straling, nanotechnologie en ggo’s zijn verboden.

Omschakelen naar bio

Als verwerker kan je heel snel een biolijn opstarten. Er is immers geen omschakelperiode voorzien. Wel moet je de nodige voorbereidingen treffen: overschakelen op biologische ingrediënten en eventueel je receptuur en bereidingswijze aanpassen. Biologische ingrediënten kunnen immers anders reageren. Je zal merken dat bepaalde bereidingswijzen niet mogelijk zijn omdat sommige gangbare hulpstoffen niet toegelaten zijn. Daarna meld je je aan bij een van de erkende controleorganisaties. Na een eerste positieve controle mag je je producten biologisch noemen. In onze startersgids vind je alles waar je bij omschakeling op moet letten. 

Advies en ondersteuning

Ben je een voedingsbedrijf en wil je beginnen met biologische productie? Of heb je al een biolijn maar zit je toch nog met een heel aantal vragen? Onze adviseur kan jou en je bedrijf op weg helpen. We kijken daarbij graag naar jouw wensen en noden. We bieden verschillende adviesformules aan. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw. 

DUUR? 2 uur 

PRIJS? Gratis

WAT? Onze adviseur bespreekt samen met jou de verschillende stappen die nodig zijn in de opstart naar biologische productie. Je krijgt een aantal tips en tricks mee. Deze sessie vindt plaats op jouw bedrijf of digitaal op afstand. 

DUUR? 2,5 uur

PRIJS? 50 euro per uur (leden BioForum), 70 euro per uur (niet-leden). Vervoerskosten 0,45 euro/km. 

WAT? Een goede bioproductie staat of valt met je werknemers. We geven een interne opleiding aan je personeel en focussen daarbij op volgende thema's: 

  • Overzicht in het ontstaan en de principes van biologische productie
  • Wegwijs in de geldende wetgeving
  • Wegwijs in de Biobedrijvengids en enkele marktcijfers
  • Stappenplan naar certificatie

DUUR? Afhankelijk van complexiteit productieproces en aantal producten 

PRIJS? 50 euro per uur (leden BioForum), 70 euro per uur (niet-leden). Vervoerskosten 0,45 euro/km 

WAT? Welke stappen moet jouw bedrijf nog nemen om goed van start te kunnen met biologische verwerking? Tijdens een plaatsbezoek vooraf kijken we naar grondstoffen, recepturen en processen. Op basis daarvan voorzien we een opleiding op maat van jouw bedrijf en jouw product, bedoeld voor iedereen die bij het productieproces betrokken is. We gaan dieper in op volgende thema's: 

  • Overzicht in het ontstaan en principes van biologische productie
  • Wegwijs in de geldende wetgeving
  • Wegwijs in Biobedrijvengids en enkele marktcijfers
  • Mogelijke aanpassingen in je receptuur & productontwikkeling
  • Mogelijke aanpassingen in procedures, instructies en registraties
  • Concrete stappen naar certificering

DUUR? Afhankelijk van complexiteit productieproces en aantal producten

PRIJS? 50 euro per uur (leden BioForum), 70 euro per uur (niet-leden). Vervoerskosten 0,45 euro/km 

WAT? Hoe vermijd je contaminatie? We overlopen het hele productieproces en kijken waar er mogelijk contaminatie zou kunnen plaatsvinden, met de daaraan verbonden beheersmaatregelen. Op basis daarvan stellen we samen met jou een contaminatiebeheersplan op, op maat van jouw bedrijf. Het definitieve plan wordt besproken met alle betrokken personen. Een of meerdere plaatsbezoeken zijn noodzakelijk om tot zo'n beheersplan te komen. 

DUUR? Afhankelijk van complexiteit productieproces en aantal producten. 

PRIJS? 50 euro per uur (leden BioForum), 70 euro per uur (niet-leden). Vervoerskosten 0,45 euro/km. 

WAT? Bij een biologische productie hoort specifieke administratie. We stellen samen de procedures, instructies en registratieformulieren op die noodzakelijk zijn om de bioproductie in jouw bedrijf in goede banen te leiden. Dat kan gaan van aankoop tot transport. Naar jouw wensen kunnen we ook specifieke procedures opstellen. Een of meerdere plaatsbezoeken zijn nodig voor het opstellen van deze documenten. De definitieve documenten en de toepassing daarvan worden besproken met alle betrokken personen.

DUUR? Duur van de biocontrole en benodigde tijd voor de opvolging van eventuele niet-conformiteiten 


PRIJS? 50 euro per uur (leden BioForum), 70 euro per uur (niet-leden). Vervoerskosten 0,45 euro/km. 


WAT? Ik ben aanwezig tijdens de biocontrole en werk ondersteunend. Ook kunnen eventuele vastgestelde niet-conformiteiten verder opgevolgd worden.

Onderzoek bij voedingsbedrijven

Onderzoek naar bioverwerking gebeurt vooral via Flanders' FOOD. Flanders' FOOD biedt vele mogelijkheden om collectieve onderzoeksprojecten op te starten. BioForum volgt deze initiatieven op en zoekt voortdurend naar opportuniteiten om bioverwerking hierin een plaats te geven. Als je specifieke vragen hebt over innovaties in jouw sector kan je steeds bij Flanders' FOOD terecht.