Voor voedingsbedrijven

Een biologisch voedingsbedrijf levert producten af van hoge kwaliteit die zo authentiek en puur mogelijk zijn.

Afbeelding
verwerker vult groentetaart
Sophie Nuytten - De Patiron

Om een product als bio te mogen verkopen, moet het voldoen aan alle wettelijke bepalingen. Zo moet minstens 95% van de landbouwingrediënten biologisch zijn. Daarnaast mag een bioproduct geen additieven bevatten, uitgezonderd die additieven die expliciet toegelaten zijn in de wet. Slechts een beperkt aantal technische hulpstoffen mogen gebruikt worden. Ioniserende straling, nanotechnologie en ggo’s zijn verboden.

Omschakelen naar bio

Als verwerker kan je heel snel een biolijn opstarten. Er is immers geen omschakelperiode voorzien. Wel moet je de nodige voorbereidingen treffen: overschakelen op biologische ingrediënten en eventueel je receptuur en bereidingswijze aanpassen. Biologische ingrediënten kunnen immers anders reageren. Je zal merken dat bepaalde bereidingswijzen niet mogelijk zijn omdat sommige gangbare hulpstoffen niet toegelaten zijn. Daarna meld je je aan bij een van de erkende controleorganisaties. Na een eerste positieve controle mag je je producten biologisch noemen. In onze startersgids vind je alles waar je bij omschakeling op moet letten. 

Contaminatie vermijden

Volgens de biowetgeving moet een verwerkend voedingsbedrijf steeds een volledige scheiding garanderen tussen de biologische en niet-biologische productieflow. Dat is vaak een hele uitdaging. 

BioForum ontwikkelde daarom een contaminatie-beheerstool. Die helpt de risicopunten in je productieketen in kaart te brengen en geeft aan hoe je problemen kan vermijden. De contaminatietool zal je als bedrijf al goed op weg zetten, maar een eigen analyse is uiteraard nog altijd nodig. Productiebedrijven zijn immers zeer verschillend van elkaar. Uit een eigen analyse kunnen altijd nog specifieke risico’s naar boven komen die niet in onze lijst zijn opgenomen.

Je vindt de volledige contaminatie-beheerstool hier. We hebben dit document ook opgedeeld in verschillende bestanden, zodat je snel het deel dat voor jouw bedrijf van toepassing is kan raadplegen. 

Advies en ondersteuning

Zowel bedrijven die willen opstarten met bio als bedrijven die al een biocertificaat hebben, kunnen terecht bij BioForum voor advies en ondersteuning. BioForum voorziet verschillende interne opleidingen op maat, onder meer rond contaminatiebeheer.