Voor overheden

Wil je als overheid ook kiezen voor duurzame catering? Bio is daarbij een goede leidraad. 

Afbeelding
grootkeuken lasagna
Lisa Develtere - De Loods

Elke overheid (of het nu gaat om een gemeente, een ocmw, een provincie of een federale dienst) heeft deels een voorbeeldfunctie. Een duurzaam aankoopbeleid kan enerzijds een stimulans zijn naar anderen om hun voorbeeld te volgen, anderzijds is het een oproep naar leveranciers om een duurzaam aanbod aan te bieden.

We spreken van duurzame overheidsopdrachten van zodra er criteria rond duurzaamheid zijn opgenomen in de opdracht.

Waar begin je?

Wil je een aanbod biologische snacks, wil je bio integreren in de bedrijfskantine of zoek je een éénmalige biologische catering? Neem een kijkje in de Biobedrijvengids om bioproducten en leveranciers te vinden. Voor kleine hoeveelheden of een occasionele aankoop kan ook onze consumentendatabank Biopunten een handige site zijn: daar vind je alle biowinkels en bioboerderijen met thuisverkoop in je buurt.

Hoe neem je bio op in je overheidsopdracht?

Omdat het biolabel gebaseerd is op Europese wetgeving kan je het als criterium hanteren in je overheidsopdracht. Hoe beter een opdracht wordt voorbereid via een marktonderzoek, hoe groter de kans dat de opdracht ook gegund wordt aan een leverancier met een duurzaam aanbod. Op basis van het marktonderzoek weet je immers meteen of je vraag haalbaar is voor meerdere leveranciers. BioForum ondersteunt overheden bij het opstellen van een overheidsopdracht. 

Je kan bio opnemen als technisch criterium of gunningscriterium. Neem je bio op als technisch criterium, dan zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Is het voorwerp van je opdracht een specifiek product, dan kan je in je opdracht opnemen dat dat product volledig biologisch moet zijn
  • Is het voorwerp van je opdracht een breder gamma aan producten, dan kan je in je opdracht eisen dat bepaalde producten biologisch zijn of een bepaald minimumpercentage bio opleggen
  • Je kan de eis naar bio als een apart perceel opnemen in je opdracht. Dan geef je bioleveranciers de optie om enkel voor dat perceel een offerte in te dienen. 

Door bio op te nemen als gunningscriterium laat je deur open op een kier. In de realiteit zien we dat de kans dan kleiner wordt dat de uiteindelijke winnaar van de offerte bioproducten levert. Wie dus voluit wil kiezen voor bio, neemt het beter op in de technische criteria. 


 

 

Duurzame overheidsopdrachten

Afbeelding
banner overheidsopdrachten brochure

Onze brochure "Bio bij de overheid" is een handige startpunt voor overheden die bioproducten willen opnemen in hun overheidsopdrachten. 

Download de brochure hier.