Voor scholen

BioForum biedt voor leerlingen die een opleiding volgen tot slager of bakker een lesmodule aan rond biologische producten. 

Waarom een lespakket biologische landbouw en voeding voor toekomstige slagers en bakkers? 

Biologische landbouw en voeding zijn niet meer weg te denken uit de samenleving. Bakkers en slagers spelen als voedselverwerkers uiteraard een essentiële rol in dit verhaal. Het is daarom onontbeerlijk om toekomstige bakkers en slagers tijdens hun opleiding ook te laten kennis maken met de biologische verwerkingstechnieken en hen te enthousiasmeren om voor deze duurzame vorm van bedrijfsvoering in de stiel te kiezen.

Met dit lespakket bieden we de leerkrachten uit de opleiding slagerij en bakkerij een praktijkgerichte methode om de leerlingen te laten kennis maken met verschillende aspecten van de biologische landbouw en voeding.  We leren de leerlingen nadenken over hun positie in de arbeidsmarkt en de waarde die ze geven aan hun beroep. Daarnaast passen we enkele biologische principes uit de voedselverwerking toe. 

Opbouw van dit lespakket

Inleidende module 

Het lespakket start met een inleidende module over de algemene principes van biologische voeding. De leerlingen gaan tijdens dit lesuur op zoek naar mogelijke drijfveren om al dan niet voor de biologische werkwijze te kiezen. Hiernaast ondervinden de leerlingen aan de hand van een quiz of hun kennis en ideeën over het begrip “biologisch” klopt met de realiteit. De leerlingen leren waar ze ondersteuning kunnen krijgen als verwerker van biologische producten. 

Vakspecifieke modules 

De vakspecifieke modules zijn opgesteld voor leerlingen van de derde graad slagerij of derde graad bakkerij. Per vakgebied leren de leerlingen, met de nodige tools en hulpmiddelen binnen handbereik, de biologische principes voor voedselverwerking toepassen. 

Lessenpakket op aanvraag

Wij stellen dit lessenpakket gratis ter beschikking aan leerkrachten van de vakopleiding Slagerij en Bakkerij. Je kan dit lessenpakket aanvragen door een mailtje te sturen naar Sofie Vandewijngaarden