Alle projecten

Biobeer

Knelpunten voor houden en verwerking van intacte varkensberen

Afbeelding
""
Wat:

Biobeer wil de knelpunten voor het houden en verwerken van intacte beren in kaart brengen. Op 3 biologische varkensbedrijven worden 60 intacte beren afgemest waarbij ook berengeur-reducerende maatregelen worden gebruikt, zoals aangepast voeder.

Looptijd:

December 2023 – Juni 2025

Financiering:

Vlaamse Overheid, afdeling Dierenwelzijn van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid

Partners:

BioForum, ILVO 

In de biologische varkenshouderij worden mannelijke varkens zeer vaak gecastreerd om berengeur te vermijden. Die ongewenste geur wordt soms ervaren bij het verhitten van vlees of vet afkomstig van niet-gecastreerde mannelijke varkens (beren).

Castratie met verdoving wordt gezien als kortetermijnoplossing: het geeft de varkenshouders de mogelijkheid om bargen te blijven produceren met de gekende eindkwaliteit, zonder berengeur en in afwezigheid van het typische berengedrag (agressief en seksueel gedrag). Chirurgische castratie met verdoving en/of pijnbestrijding resulteert echter wel in extra kosten en arbeid en is moeilijker uit te voeren bij varkens met buitenloop. Knelpunt is ook dat verdoving bij biggen niet zomaar toegepast mag worden door de varkenshouder. Bovendien strookt deze handeling niet voldoende met de biologische principes. 


Het alternatief dat het beste aansluit bij de waarden van de biologische landbouw is het afmesten van intacte beren. De volledige biologische varkenshouderij omschakelen naar intacte beren is echter niet vanzelfsprekend. De belangrijkste uitdaging is de kans op berengeur in het vlees en daarnaast ook mogelijke gedragsproblemen (agressie en seksueel gedrag) tijdens de afmeting en een mindere vleeskwaliteit ten opzichte van bargen. Biobeer wil onderzoeken waar de knelpunten liggen en waar de oplossingen. 

Op het einde van het project zal op basis van de resultaten samen met de vleesverwerkende bedrijven en retailers bekeken worden op welke manier het vlees van intacte beren vermarkt kan worden. . 
 

 

Afbeelding
""