Alle projecten

Biobloemen

Kleur van op het bioveld tot bij de consument

Dit project ondersteunt de ontwikkeling van de nieuwe biobloemensector op het vlak van teelt en afzet. 

Afbeelding
bloemen
Astrid Agemans - Bloom
Wat?:

Ontwikkeling van de biobloemensector op verschillende vlakken

Looptijd:

november 2018 - april 2021

Financiering:

 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, provincie Oost-Vlaanderen

Partners:

Proefcentrum voor Sierteelt (PCS), het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) en BioForum

Het is niet eenvoudig om een jonge startende sector te ontwikkelen. Dit project moet helpen om een robuuste sector te doen ontstaan: telers met kennis van zaken en eerlijk loon naar werken. 

De expertise van de verschillende partners binnen het PDPO-project is complementair, meer bepaald op het vlak van teelttechnische aspecten van de snijbloementeelt, de specifieke vereisten voor de biologische teelt en de kennis rond vermarkten en afzet. De focus in dit project ligt dan ook inderdaad op kennisuitwisseling en -opbouw, inzicht in kostprijs, ketenontwikkeling en promotie.

Op de website Biomijnnatuur.be kan er via Biopunten voortaan gezocht worden op de categorie ‘Bloemen’ voor de verkooppunten van biologische bloemen, zowel bij telers als afhaalpunten. Voorts is er een zeer uitgebreide productfiche, waar bezoekers alles te weten komen over biobloemen, en in de kalender kan onder de noemer biobloemen gedurende heel het seizoen gezocht worden op openvelddagen, bloemenworkshops …

Afbeelding
logo pdpo bloemen