Alle projecten

Bioclusters

Het project Bioclusters stimuleert omschakeling in bepaalde regio's door geïnteresseerde boeren samen te brengen met bestaande bioboeren. 

Afbeelding
bioclusters

Het project bioclusters gaat in specifiek afgebakende regionale zones doelgericht en proactief extra acties opzetten om mogelijke omschakelaars te detecteren, samen te brengen en te stimuleren om de stap naar bio te zetten. Deze omschakelaars worden samengebracht met bestaande bioboeren, ketenactoren en andere belanghebbenden zoals lokale besturen, onderzoekers, …

Het idee erachter is dat collectieve samenwerking winsten kan opleveren. We beogen een geleidelijke groei in functie van de marktvraag.

Door regionaal te werken, kan je een lokale dynamiek tot stand brengen. Kennis uitwisselen, een netwerk opbouwen, samen werken: het is allemaal eenvoudiger voor boeren uit dezelfde regio. Niet elke streek komt in aanmerking. Allereerst moet er een lokale vraag zijn naar bepaalde bioproducten, maar daarnaast is ook de aanwezigheid van bestaande bioboeren een belangrijk element. 

Momenteel vier regio's

In 2018 gebeurde een grondige voorstudie, en op basis daarvan werden twee regio’s gekozen: het Pajottenland en de Voerstreek-Haspengouw. Wat in deze regio’s ook meespeelde is dat ze ook afzetmogelijkheden hebben naar Brussel of Wallonië.

In het Pajottenland was er vooral vraag voor omschakeling in de akkerbouw en melkveehouderij. In Voeren ligt de nadruk op melkveehouderij, in Haspengouw op akkerbouw. 

In 2020 werden twee nieuwe regio’s vastgelegd: Meetjesland-Leiestreek en Hageland. In de regio Meetjesland-Leiestreek zijn er een 20-tal gangbare melkveebedrijven met concrete interesse in omschakeling. In Hageland zijn het vooral wijnbouwers die willen omschakelen naar bio.

Boeren die meer info willen over een bepaalde bio-cluster of aan een traject in een bepaalde regio willen deelnemen, nemen best contact op met de omschakelconsulenten van Bio zoekt Boer.