Alle projecten

Boerenverstand, rust in je hoofd

Dit project wil landbouwers weerbaarder maken en beter leren omgaan met stress. 

Afbeelding
gewas
Wat? :

Dit demoproject wil op een zeer praktische, concrete en laagdrempelige manier, bestaande kennis en vaardigheden rond mentale weerbaarheid tot bij de landbouwer krijgen. We zullen landbouwers weerbaarder maken door hen enerzijds beter te leren omgaan met stress, en anderzijds ook de impliciete stressfactoren (veeleisend beroep; prestatie- en waarderingsdrang) aanpakken.

Looptijd:

januari 2023 - december 2024 

Financiering:

Vlaanderen 

Partners:

BioForum, Boerenbond, CM, Ferm voor agravrouwen, Groene Kring en Boeren op een Kruispunt

De uitdagingen waarmee Vlaamse land- en tuinbouwers vandaag geconfronteerd worden, zijn talrijk en complex. Het mentaal welzijn en de veerkracht van landbouwers en hun gezinnen komt steeds meer onder druk te staan. Onderzoek van ILVO heeft aangetoond dat minder dan 50% van de land- en tuinbouwers hulp zoekt bij problemen, en ze hebben weinig of geen technieken om te kunnen omgaan met stress.

Via het demoproject Boerenverstand, rust in je hoofd, willen we, op een zeer praktische, concrete en laagdrempelige manier, bestaande kennis en vaardigheden rond mentale weerbaarheid tot bij de landbouwer krijgen. We zullen landbouwers weerbaarder maken door hen enerzijds beter te leren omgaan met stress, en anderzijds ook de impliciete stressfactoren (veeleisend beroep; prestatie- en waarderingsdrang) aanpakken.

Dit gebeurt aan de hand van bewezen trainingsmodules, in verschillende formats en met verschillende coaches, die via de projectpartners aangeboden worden aan hun netwerk van landbouwers. De trainingen zullen dankzij de projectsteun ook steeds toegankelijk zijn voor niet-leden van de verschillende partners.

BioForum organiseert onder andere een Masterclass Administratiebeheer en een Masterclass Bedrijfsorganisatie (met de focus op lean farming). 

Via onze nieuwsbrieven, website en social media houden we je op de hoogte. Je vindt de vormingen ook op de website van Boerenbond

Afbeelding
logobalk boerenverstand