Alle projecten

Mobiele Dodingsunits

Is een mobiele dodingsunit een haalbaar en rendabel alternatief voor slachten in het slachthuis? 

Afbeelding
""
Wat? :

Haalbaarheidsstudie voor een mobiele dodingsunit

Looptijd :

september 2022 - 1 maart 2023

Financiering:

Vlaamse overheid, Departement Dierenwelzijn 

Partners:

BioForum, Federatie van het Belgische vlees (FEBEV), Hogeschool Odisee Hogeschool

Dankzij een mobiele dodingsunit zouden dieren op de boerderij geslacht kunnen worden. Doordat ze niet levend vervoerd worden ondervinden ze dus minder stress. Op die manier zouden we het welzijn van de dieren beter kunnen bewaken. De studie onderzoekt of het mogelijk is om een deel van het slachtproces te scheiden in tijd en ruimte.

Dit project moet duidelijkheid scheppen over: 

  • De technische en praktische haalbaarheid van het mobiel doden
  • De haalbaarheid op vlak van voedselveiligheid en vergunningen: de drempels en mogelijke oplossingen
  • De economische haalbaarheid: kostprijs van het mobiel doden in vergelijking met de huidige praktijk
  • De verbetering op het vlak van dierenwelzijn: in kaart brengen en evalueren van de relevante kennis

Op 17 februari brachten we een bezoek aan Slachtung mit Achtung, een mobiele dodingsunit die gebruikt wordt in Duitsland, Zwitserland en Italië. Je leest het verslag van dat bezoek hier.