Bioboeren draaien op voor pesticidendrift: tijd voor een schadefonds

19 maart 2024

Vandaag ondervinden bioboeren heel wat financiële schade van pesticidengebruik waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn. BioForum roept op tot een schadefonds. 

Bioboeren ondervinden steeds meer hinder van pesticidenresiduen waar ze zelf niet verantwoordelijk voor zijn. Zodra het kleinste spoor van pesticiden gevonden wordt op een bioproduct, leidt dat tot een officieel onderzoek. Tijdens zo'n onderzoek mogen de producten niet verhandeld of verkocht worden. 

Meestal is de conclusie dezelfde: de contaminatie is te wijten aan drift. Dat wil zeggen dat pesticiden door andere boeren uit de buurt gebruikt zijn, maar dat er via de lucht sporen van terechtgekomen zijn op de biologische gewassen. Pesticideresiduen zijn dan ook alomtegenwoordig in ons milieu.

Vaak is het onmogelijk om de vervuiler te identificeren. En zelfs al zou het FAVV dat wel weten, dan mag ze die resultaten omwille van privacy niet delen. Bioboeren draaien voor de geleden schade dus helemaal zelf op, en de gevolgen zijn niet min. Niet alleen zijn de producten vaak onverkoopbaar geworden, de boeren in kwestie hebben ook contracten niet kunnen naleven en lijden daardoor aan imagoschade. Omdat de vervuilers niet bekend zijn, kunnen ze ook geen verzekeraar aanspreken voor de geleden schade, en dat terwijl zij er net alles aan doen om deze vervuiling tegen te gaan. 

De oplossing is eenvoudig: de vervuiler betaalt. BioForum wil dan ook dat er een schadefonds komt om de schade die wordt veroorzaakt door pesticidendrift te vergoeden. Schrap de BTW-korting op pesticiden en voer een heffing in om dat schadefonds te spijzen.