Bioboeren winnen strijd tegen OCMW en Huts

09 november 2022

Het hof van beroep in Gent heeft dinsdag de zaak rond de verkoop van 72 percelen landbouwgrond aan Fernand Huts nietig verklaard. Een koppel bioboeren uit Lokeren had deze verkoop aangeklaagd, omdat zij geen echte kans hadden gekregen om een stukje landbouwgrond van het OCMW Gent te kopen. Justitie is hen daar nu in gevolgd.

Het verhaal gaat terug tot in 2016. Toen besloot het Gentse OCMW om zo’n 450 hectare vruchtbare landbouwgrond in Zeeuws-Vlaanderen van de hand te doen om er onder andere een nieuw woon-zorgcentrum in de stad mee te kunnen bouwen. ‘Omwille van het gemak’ werden de meer dan 70 percelen in één lot aangeboden. Uiteindelijk kocht Bijloke BV, een investeringsmaatschappij van Fernand Huts, alle gronden voor 17,5 miljoen euro. 

De Belgische bioboer Pieter Van Poucke en zijn partner Annelies Marchand verzetten zich echter tegen de verkoop. Door de Gentse beslissing om alles als één lot te zien, maakten lokale boeren zoals zij geen enkele kans meer om te bieden.  Een deel van de gronden, tussen Zelzate en Sas-van-Gent ligt op 17 kilometer van hun bedrijf. “Dat was ideaal voor hem om zijn bedrijf uit te breiden”, licht hun advocaat Nic Reynaert toe. 

Verkoop toch ongeldig

Het hof van beroep in Gent oordeelde dat het OCMW van Gent een fout heeft gemaakt. “De fout van het OCMW Gent bestaat erin dat zij aan Bijloke BV op onwettige wijze een voordeel heeft verleend die deze laatste onder normale marktvoorwaarden niet had kunnen krijgen”, oordeelde het hof in zijn arrest, waarop het de verkoop van de gronden nietig verklaarde.

De rechtbank viel ook vooral over de prijs die Huts heeft moeten betalen. Die prijs was namelijk een pak lager dan de eerder geschatte waarden van de gronden. Volgens Nic Reynaert, advocaat van de bioboeren, was die op 22,5 miljoen euro geschat. “Dat is dus een reële staatssteun van 5 miljoen euro”, zegt hij.

Signaal voor lokale besturen

Bioboeren Annelies en Pieter hopen dat het arrest een duidelijk signaal geeft aan de lokale besturen. Dat er bij een nieuwe verkoop van de gronden duurzaamheidscriteria gehanteerd zullen worden. Dat het geen zuivere financiële operatie is, maar dat de stad Gent onder meer haar eigen voedselstrategie in het achterhoofd houdt. “Ze moeten nadenken over een strategie voor landbouwgrond, en die niet zomaar aan investeerders geven die er alleen maar winst mee willen maken, onrechtstreeks op kap van de boeren.”

De rechtszaak werd met veel interesse gevolgd door actievoerders die zich onder meer inzetten voor agro-ecologische landbouw. Ze hopen dat deze overwinning nu een maatschappelijke discussie los maakt over de beschikbaarheid van landbouwgrond. Boeren ondervinden steeds meer problemen om goede grond te vinden, omdat ze wel vaker moeten opboksen tegen kapitaalkrachtige speculanten.