BioForum komt met alternatief voorstel voor stikstofprobleem

09 december 2021

BioForum is akkoord met de doelstelling om de stikstofdepositie in de Vlaamse natuurgebieden in te perken, maar wel op een doeltreffende manier. We formuleerden een alternatief voorstel aan de Vlaamse overheid. 

Afbeelding
Patricia De Laet

De Vlaamse natuur kreunt als gevolg van de stikstofuitstoot van onder meer de landbouw. Vooral de ammoniakuitstoot blijkt problematisch. Europa wil dat Vlaanderen dit aanpakt, maar de signalen die ons bereiken over de voorstellen voor dit definitieve PAS (Programmatorische Aanpak Stikstof) blijven de biosector verontrusten. BioForum vreest voor de toekomst van de biologische veeteelt en van de kleinere familiale bedrijven in het algemeen.

Nochtans is bio een deel van de oplossing voor diverse milieuproblemen. Tot nog toe hield geen enkel voorstel daar rekening mee. Meer nog, met wat tot nog toe door de overheid is voorgesteld, zal er een tendens ontstaan naar nog meer schaalvergroting. En dat zonder enige garantie op resultaat.

Ga uit van maatwerk

Volgens BioForum moet de definitieve PAS uitgaan van de uiteindelijke stikstofimpact die bedrijven hebben op onze natuurgebieden. Bedrijven met een kleine of onbestaande impact op de natuur moeten een uitzondering krijgen en niet omgekeerd.  

In de voorstellen die we zagen, ligt een zwaar accent op het generieke niveau. Dat wil zeggen: ammoniakreducties die op alle Vlaamse landbouwbedrijven moeten gerealiseerd worden. Daarnaast voorzien ze maatwerk in een zeer beperkt aantal gebieden.

Volgens BioForum is het zinvoller om de focus te leggen op het gebiedsgerichte maatwerk. Dit zal leiden tot hogere reductiepercentages in bepaalde gebieden, maar ook tot lagere reducties in de rest van Vlaanderen. Dat maatwerk moet tot stand komen in overleg met alle boeren uit het gebied en houdt rekening met alle relevante omgevingsproblemen (nitraat, biodiversiteit, klimaat,…) tegelijk.

Het volledige voorstel dat we bezorgden aan het Kabinet Demir kan je hier lezen