BioForum reageert op nieuw politiek theater in stikstofdossier

19 juli 2023

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde begin deze week onverwacht twee ministeriële instructies aan met verstrengde  stikstofregels voor vergunningen. Deze instructies lijken de zoveelste episode in het politiek theater over het stikstofbeleid en helpen niemand vooruit. BioForum roept in een reactie op tot een sereen debat. 

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde begin deze week onverwacht twee ministeriële instructies aan met verstrengde  stikstofregels voor vergunningen. Deze instructies lijken de zoveelste episode in het politiek theater over het stikstofbeleid en helpen niemand vooruit.

Meer nog, ze zorgen voor nog meer onzekerheid bij álle landbouwers en slachtofferen ook bedrijven die nauwelijks impact hebben, zonder hen een uitweg te bieden. Bioforum roept op tot een sereen debat, waarin een visie over de landbouw van de toekomst de koers uitzet voor een beleid met ruimte voor landbouwers om te boeren in harmonie met de natuur.
 
Voor BioForum is het evident dat maatregelen nodig zijn om de stikstofdepositie in de Vlaamse natuurgebieden in te perken. Maar dit moet op een doeltreffende manier gebeuren. Kleine en middelgrote bedrijven die nauwelijks impact hebben, mogen niet geslachtofferd worden in een generiek beleid. 

BioForum heeft er meermaals voor gepleit om beter rekening te houden met de reële impact die een bedrijf heeft op een nabijgelegen natuurgebied. De ministeriële instructies die worden uitgevaardigd houden daar geen rekening mee. 

De facto een vergunningenstop opleggen, helpt niemand vooruit en zorgt enkel voor slopende onzekerheid bij de landbouwers. 

De facto een vergunningenstop opleggen, helpt niemand vooruit en zorgt enkel voor slopende onzekerheid bij de landbouwers. 

BioForum vraagt om snel werk te maken van een omvattend rechtszeker kader dat vastgelegd is in een decreet. Een kader dat ook de meerwaarde van biolandbouw erkent om het stikstofprobleem – ook op de langere termijn - ten gronde aan te pakken. Daarbij is niet alleen een akkoord nodig over de ammoniakuitstoot, maar een oplossing die een antwoord biedt op de verschillende milieu- en natuuruitdagingen op vlak van biodiversiteit, dierenwelzijn, klimaat enzovoort. 

En daar kan de biosector zijn voorbeeldfunctie voor de verdere verduurzaming van de landbouw vervullen.