Biogarantie Belgium van start

19 december 2021

In 2019 kondigden we Biogarantie Belgium aan. De bijhorende normen hebben we nu verder uitgewerkt. 

Kobe Van Looveren

Dit artikel verscheen eerder in Bio Actief 54. 

Biogarantie is met zijn lange geschiedenis een label dat voor heel wat consumenten vertrouwen uitstraalt. Maar er bestond al langer een nood om vanuit Biogarantie ook meer aandacht te geven aan Belgische producten. Het Biogarantie Belgium-label wil precies dat voor elkaar krijgen: bioproducten van Belgische ondernemers herkenbaarder maken in de winkelrekken. 

In 2019 stelden we het Biogarantie Belgium-label een eerste keer voor. Sindsdien werkten we aan een update van de bijhorende lastenboeken en keken we in overleg met de sector hoe we de invulling van dat Biogarantie Belgium-label concreet konden maken. Daar kroop veel tijd in, maar intussen is het werk afgerond. Vanaf 2022 gelden er nieuwe regels en moet ook het Biogarantie Belgium-label opduiken in winkels.

De nieuwe standaard

Een van de opmerkingen die we vaak horen is dat het woord ‘lastenboek’ een struikelblok is. Biogarantie en de bijhorende afspraken voelen niet aan als een last, maar zijn een bewuste keuze voor ondernemers. Biogarantie (Belgium) gaat immers verder dan de Europese regelgeving. Daarom spreken we vanaf nu van de Biogarantie ‘Standaard’. Met de nieuwe voorschriften voor Biogarantie Belgium willen we ook echt een nieuwe standaard zetten waarmee boeren en verwerkers zich kunnen onderscheiden. 

Voor boeren betekent Biogarantie Belgium dat hun bedrijf 100 procent bio is.

Belgisch is Belgisch

Het grootste verschil tussen Biogarantie en Biogarantie Belgium is dat producenten of verwerkers het Belgium-label alleen kunnen gebruiken voor producten die van Belgische origine zijn of waarvan het primaire ingrediënt van Belgische origine is. Voor verwerkte producten komt het hoofdingrediënt van een boer die zelf ook het Biogarantie Belgium-certificaat heeft. Voor boeren betekent Biogarantie Belgium bovendien dat hun bedrijf 100 procent bio is en dat het de regels volgt voor zowel plantaardige als dierlijke producten. 

Om verwarring te vermijden tussen beide labels wordt het verboden om symbolen die verwijzen naar België (zoals de nationale driekleur) te gebruiken op producten die het gewone Biogarantie-logo dragen. We voorzien een overgangsperiode, zodat bedrijven hun producten en verpakkingen kunnen aanpassen aan de nieuwe bepalingen.

Toch is dat lokale verhaal niet het enige waarmee Biogarantie Belgium zich wil onderscheiden van het Europese biolabel. 
 

Extra inspanningen

De nieuwe Biogarantie Belgium-standaard vraagt om de inspanningen die een landbouwbedrijf voor bio doet naar een volgend niveau te tillen. Dat betekent dat boeren extra stappen zetten om bijvoorbeeld de biodiversiteit te beschermen, het dierenwelzijn op hun bedrijf te verhogen of het organisch gehalte in de bodem te laten stijgen. Op die manier vindt een Biogarantie Belgium-bedrijf meer de aansluiting met de biologische principes, die ook aspecten bevatten die niet opgenomen zijn in de Europese wetgeving. 

We willen niet van bovenaf bepalen welke keuzes een bioboer moet maken. In de plaats daarvan geven we een heel brede waaier van aanbevelingen mee. Naast de vereisten uit de Biogarantie-standaard vragen we aan boeren om minstens een van deze aanbevolen maatregelen uit te voeren. Om dat allemaal makkelijk te kunnen opvolgen, hebben we een eenvoudige online tool ontwikkeld. Daarin geven bedrijven aan wat ze doen. Zo krijgen we zicht op de vele initiatieven en kunnen we op basis daarvan de normen dynamisch verder laten ontwikkelen. Je vindt deze tool op de website van Biogarantie. 
 

Afbeelding
""

Eerlijke handel

Biogarantie Belgium wil daarnaast volop inzetten op eerlijke handelsrelaties. Helemaal klaar zijn we hier nog niet, want het is een complexe oefening. Op dit moment wordt een rekentool uitgewerkt die de producenten zal toelaten om een ‘eerlijke prijs’ te berekenen voor een aantal van hun teelten. Deze prijs zal onder meer rekening houden met de productiekosten, maar ook met eventuele opbrengstderving doordat landbouwers maatregelen nemen die de biodiversiteit of het dierenwelzijn bevorderen. Deze rekentool zal producenten, verwerkers en afnemers ondersteunen bij het opzetten van eerlijke handelsrelaties.
 

Wat met het gewone Biogarantielabel? 

Het gewone Biogarantie-label blijft uiteraard ook bestaan, maar ook daar willen we evolueren naar een heldere standaard. Op sommige vlakken waren de regels niet altijd even concreet. De vraag om een ecologisch charter te ondertekenen is geschrapt. Ook de vrijblijvende vraag aan de hele keten om fair te handelen valt weg. Niet dat we dat niet langer belangrijk vinden, maar beide thema’s zijn in de standaard van Biogarantie Belgium opgenomen en een stuk concreter dan daarvoor. 

Daarnaast hebben we een aantal dingen aangepast aan de nieuwe biowetgeving die vanaf 1 januari 2022 van start gaat. Zo is het verbod op nanotechnologie intussen opgenomen in de Europese regels en hoeven we dat dus niet meer apart te vermelden in de Biogarantie-standaard. Ook voor zout veranderen de officiële regels. Zoutproducten met een Biogarantielabel (bv. kruidenzout) zullen dus vanaf 2022 biozout moeten bevatten. 

Bestaande Biogarantie-gebruikers die van oordeel zijn dat hun producten voldoen aan de voorwaarden van Biogarantie Belgium kunnen zonder bijkomende kosten omschakelen.