De Landgenoten koopt grond voor de Wassende Maan

13 juli 2021

Biodynamische boerderij De Wassende Maan in Deinze en De Landgenoten slaan de handen in elkaar om 2,8 ha landbouwgrond te verwerven. 

Afbeelding
De Wassende Maan

Deze gronden liggen aanpalend aan hun eigen akkers. Ze vergroten de bestaanszekerheid van de biooerderij. Bovendien kan een groot stuk open ruimte ecologisch worden ingericht. Voedselproductie, natuur en sociale bewogenheid gaan hier hand in hand en dat voor de komende generaties.

De Wassende Maan is een bio-dynamisch groenteteeltbedrijf uit Deinze, opgericht in 1979. Het bedrijf dat wijd bekend is in Oost-Vlaanderen, behoort tot de pioniers van de biologische landbouwsector in Vlaanderen.

"De samenwerking was een ideologisch belangrijke keuze", vertelt coördinator Jan Vanhuysse: “Onze boerderij is van bij de start sterk gedragen door de lokale gemeenschap. Klanten en sympathisanten hebben steeds samen met ons gepionierd en het bedrijf ondersteund, door hun aankopen, hun betrokkenheid en hun financiële inbreng in de coöperatie. Door met De Landgenoten in zee te gaan, zijn we zeker dat de gronden voor altijd verankerd zitten in een vennootschap wiens missie het is om landbouwgrond voor bio te bestemmen.” Zo kunnen ze onder andere investeren in meer hagen en bomen. 

We zijn blij dat we in De Wassende Maan een partner vinden die zinnens is om de landbouwgronden nog vele jaren en zelfs generaties biologisch te bewerken. 

Tom Troonbeeckx, voorzitter de Landgenoten

36 hectare, 17 bioboeren

Met de nieuwe aankoop erbij geeft De Landgenoten 36 hectare grond een bestemming in de biologische landbouw. Zo geven ze 17 bioboeren de kans om hun bedrijf uit te breiden, veilig te stellen of te verduurzamen zonder zelf de stijgende financiële last te moeten dragen. Om deze gronden aan te kopen verzamelt De Landgenoten, giften van sympathisanten en geld van aandeelhouders. Als je de missie van De Landgenoten wil ondersteunen, kan je aandeelhouder worden, een gift doen of je  tijd schenken.

Voorzitter Tom Troonbeeckx bevestigt: “We zijn blij dat we in De Wassende Maan een partner vinden die zinnens is om de landbouwgronden nog vele jaren en zelfs generaties biologisch te bewerken. Zo creëren we samen een stuk open ruimte dat enorm waardevol is, niet alleen voor de duurzame voedselproductie, maar ook ecologisch en sociaal. Dit is het type boerderijen waar wij 200% achter staan, met een voortdurend streven naar groeien in kwaliteit en naar sociale betrokkenheid met de lokale gemeenschap.” 

Meer info en steun via www.delandgenoten.be/dewassendemaan