Enquête: behoefte aan microslachthuizen

28 februari 2022

Via een enquête willen we peilen naar de nood bij de veehouders aan kleinschalig en op korte afstand slachten. 

Afbeelding

Sinds vorig jaar loopt het project 'Nood aan Microslachthuizen'. Projectpartners RCC-Belgium, BioForum en de Vlaamse Schapenhouderij vzw voeren nu een haalbaarheidsstudie uit naar de opstart van 1 of meerdere microslachthuizen in Vlaanderen. Via een enquête willen deze partners, samen met het Steunpunt Korte Keten, enerzijds peilen naar de nood bij de veehouders aan kleinschalig en op korte afstand slachten. Anderzijds is het evenzeer belangrijk te weten wie actief wil participeren in de oprichting van zo'n microslachthuis. 
 

Tekort aan slachthuizen voor korte keten

De slachthuizen in Vlaanderen worden steeds groter, maar het aantal slachthuizen neemt af. In het oosten van Vlaanderen is het aantal slachthuizen nog op 1 hand te tellen. Dat betekent dat de gemiddelde transportafstand van een veebedrijf naar een slachthuis groter is geworden.

Daarnaast zijn de meeste slachthuizen gefocust op de aankoop van dieren en de verkoop van karkassen. Dat betekent dat bepaalde nichesectoren zoals de korte keten problemen ondervinden om nog een geschikte slachtlocatie te vinden. Concepten als mobiele slachthuizen, zelf slachtende hoeveslagers of microslachthuizen kunnen een oplossing zijn voor de bestaande situatie, maar staan vandaag nog in hun kinderschoenen.

Met deze bevraging peilen we enerzijds naar de interesse voor de concrete oprichting van één of meerdere microslachthuizen (= kleinschalige regionale slachthuizen) en anderzijds naar de concrete invulling van dergelijke microslachthuizen.

Het invullen van de vragenlijst neemt hoogstens 10 minuten in beslag en uw antwoorden zijn volledig anoniem.