Enquête: Kansen en knelpunten voor dierenwelzijn in de biologische varkens- en pluimveehouderij

14 juli 2021

Welke kansen en knelpunten liggen er op het vlak van dierenwelzijn in de biologische pluimvee- en varkenssector? Dat willen we te weten komen met deze enquête. 

Afbeelding
Kobe Van Looveren - De Steenovens

In het Europese project PPILOW wordt gezocht naar manieren om het dierenwelzijn in de varkens- en pluimveehouderij te verbeteren. 

Om in te schatten welke maatregelen succesvol kunnen zijn, wordt er een enquête verspreidt. Invullen neemt ongeveer 20 minuten in beslag. Iedereen die een rol speelt in de varkens- of pluimveehouderij wordt uitgenodigd om deze bevraging in te vullen