EU-parlement zet licht op groen voor resolutie biolandbouw, maar streefcijfer sneuvelt

04 mei 2022

Een grote meerderheid van de Europarlementairen keurde dinsdag de resolutie goed rond de verdere ontwikkeling van de biosector. Wel sneuvelde tot spijt van BioForum het streefcijfer van 25 procent tegen 2030. 

Volgens de goedgekeurde resolutie is biolandbouw een sleutelelement om de Europese milieu- en klimaatdoelstellingen te bereiken. De resolutie vraagt een marktgestuurde ontwikkeling van de biologische sector, nationale en regionale plannen van aanpak en ondersteuning van onderzoek in biologische landbouw.

Van bindende wetten of verplichtingen is geen sprake. De EU wil met deze resolutie de lidstaten vooral aanmoedigen om het biologische pad steeds meer te bewandelen. Hoewel de resolutie benadrukt dat de ontwikkeling en groei van de biosector marktgestuurd moeten zijn, roept het Europees Parlement ook op tot voldoende steun aan boeren uit de fondsen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Vraag matchen met aanbod

De markt van biolandbouw is tot nu toe zeer vraaggestuurd. De vrees leeft dat een stimulans van de sector zal zorgen voor een overproductie. Om dat te vermijden wil de EU de vraag aanzwengelen. Ze ziet hiervoor een belangrijke rol weggelegd voor de toeleveringsketens. Die moeten kort, lokaal, seizoensgebonden en slim zijn.

Om de ontwikkeling van korte voedselketens te vergemakkelijken zijn investeringen belangrijk. De lidstaten erkennen de rol die de particuliere sector speelt bij het stimuleren van de vraag naar bio. Winkelketens zouden daarom aangemoedigd moeten worden om biologische consumptie te stimuleren, aldus de leden van het Europees Parlement.

Geen streefcijfer meer

Er zitten grote verschillen tussen de lidstaten als het gaat om de hoeveelheid bio die er geproduceerd wordt.  België doet het met 6,8 procent beter dan bijvoorbeeld Nederland (3,8 procent), maar het nationale gemiddelde verbloemt de regionale verschillen: Wallonië scoort immers met 12 procent beduidend hoger dan de 0,5 procent van Vlaanderen. 

Volgens de resolutie past geen enkel landbouwmodel bij alle landen en regio's, meteen de reden waarom de parlementsleden de doelstelling van 25 procent niet hebben overgenomen.

Met een streefcijfer is het voor iedereen duidelijk waar de lat ligt en welke inspanningen er nodig zijn om in de buurt van die lat te komen.

Alexander Claeys, voorzitter BioForum

Nadruk op onderzoek en innovatie

Onderzoek en innovatie in de veehouderij of het zorgen voor de beschikbaarheid van de benodigde eiwitrijke voeding, vitamines en gewasbeschermingsmiddelen zijn de sleutel tot de duurzaamheid van de biologische landbouwsector, zeggen Europarlementairen. Ze moedigen daarom een op wetenschap gebaseerde benadering en innovaties aan op het gebied van nieuwe bronnen van plantenvoedingsstoffen en onderzoek naar biologische zaden.

Nu ligt de bal het kamp van de lidstaten, die hun eigen strategieën moeten uitstippelen. Die moeten openbare aanbestedingsprocedures omvatten ter bevordering van lokale toeleveringsketens en groene openbare aanbestedingen die gericht zijn op gezondere, milieuvriendelijkere voeding in openbare instellingen en op het verminderen van afval van biologische producten.

Reactie BioForum

BioForum vzw vindt het jammer dat het streefcijfer van 25 procent tegen 2030 uit de uiteindelijke resolutie is verdwenen. "Met zo'n streefcijfer is het voor iedereen duidelijk waar de lat ligt en welke inspanningen er nodig zijn om in de buurt van die lat te komen.", aldus Alexander Claeys, voorzitter van BioForum. "We kijken nu vol verwachting uit naar hoe deze resolutie vertaald zal worden in het nieuwe strategisch plan bio van Vlaanderen."