Europese bioverenigingen klagen ecoscore aan

26 januari 2023

IFOAM Organics Europe en de Franse vereniging van IFOAM-leden hebben een rechtszaak aangespannen tegen de organisaties die de 'Ecoscore' hebben ingevoerd. Ze vragen om een nietigverklaring van het merk.

De biologische belangenorganisaties willen het gebruik van milieu-etikettering van levensmiddelen stoppen. De 'Eco-score' is volgens hen in strijd met artikel 30 van Verordening (EU) nr. 2018/848 (voorheen artikel 23 van Verordening (EG) nr. 834/2007) inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Ze doelen in het bijzonder op het gebruik van de term "Eco", dat volgens hen op onrechtmatige wijze wordt geassocieerd met niet-biologische producten. De Eco-score zal daarom bij consumenten verwarring zaaien en het hen moeilijker maken om biologisch gecertificeerde producten te onderscheiden van gangbare producten.

Er is ook kritiek op de gebruikte beoordelingsmethode. De levenscyclusanalyse en PEF-methodes die gebruikt worden om de ecoscore te berekenen kent een aantal hiaten, die ook door Europa erkend zijn. 

"In plaats van greenwashing te bestrijden, dragen etiketteringsregelingen zoals de Eco-score ertoe bij", zegt Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe. "Ze kunnen consumenten misleiden over de biologische of niet-biologische aard van de levensmiddelen waarop ze worden aangebracht en bevoordelen producten uit de intensieve landbouw."