Europese bodems moeten net zoals water of lucht beschermd worden

24 november 2021

Europa lanceert een nieuwe bodemstrategie om de Europese bodems gezonder te maken. BioForum hoopt dat de nieuwe regels vanaf 2023 voldoende ambitieus zullen zijn om de degradatie van onze bodems een halt toe te roepen.  

De bodemkwaliteit staat al decennia onder druk. Een gezonde bodem is nochtans onmisbaar om de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen van de Europese Green Deal te halen. De Europese Commissie schuift nu een aantal ambitieuze doelstellingen naar voren in een nieuwe bodemstrategie om de Europese bodems gezonder te maken en ze juridisch een gelijkaardig niveau van bescherming te geven als waterlopen of lucht. 

 

Vruchtbare gronden zijn kwetsbaar omdat ze geen hernieuwbare bron vormen. Door menselijke activiteiten is 70% van de bodem in de EU van slechte kwaliteit. De grond krijgt geen tijd om te herstellen van onder meer landbouwactiviteiten, zoals overbegrazing en monoculturen. Daarnaast wordt de bodem vervuild door de invloed van de industrie, synthetische pesticiden, kunstmest… De gevolgen van dit beleid zijn negatief voor de biodiversiteit, het milieu, het menselijk welzijn en de economie.

Doelstellingen

Europa legt twee doelstellingen vast in verband met bodemkwaliteit: tegen 2030 moet 75% van de grond gezond zijn. In 2050 moet dat 100% zijn. 

voor 2030: 

  • Er mag in totaal geen land meer bijkomen dat van verminderde kwaliteit is. Dit zorgt er namelijk voor dat de bodem minder kan produceren. 
  • Het herstel van grote gebieden van aangetaste en koolstofrijke ecoysystemen, waaronder bodems
  • Het herstel van bodems die door extreme weersomstandigheden (droogte, overstroming, etc) aangetast zijn
  • Een aanzienlijke vooruitgang boeken bij de sanering van verontreinigde bodem. 

voor 2050:  

  • De bodemvervuiling beperken zodat het de menselijke gezondheid en de natuur niet meer schaadt. Als er vervuiling plaatsvindt dan moet dit vallen binnen de draagkracht van de aarde
  • De bodem moet bestand zijn tegen klimaatverandering
  • Gebruik van natuurgrond voor andere doeleinden stoppen 

Tegen 2023 zal de strategie in wetgevende initiatieven vertaald worden. BioForum verwelkomt deze nieuwe bodemstrategie en hoopt dat de invulling voldoende ambitieus zal zijn om de degradatie van onze bodems een halt toe te roepen.