Gevangen door vanggewassen? BioForum zoekt mee naar oplossingen

09 mei 2022

Verschillende biotelers werden deze winter verrast door een boete voor vanggewassen. Door nu actie te ondernemen, kun je komende winter problemen voorkomen. Een vanggewassenovereenkomst met een andere boer en een vrijstelling voor volgend jaar zijn mogelijke pistes. BioForum zet je op weg. 

Nu je verzamelaanvraag is ingediend, vind je op het e-loket van de mestbank onder de knop ‘Gronden’ -> ‘Bemestingsprognose’ een voorlopige berekening van het doelareaal waar je dit jaar moet aan voldoen. Dit is zowel in gebiedstype 2 als 3 vijf procent meer dan vorig jaar. 


 

Elkaar helpen via vanggewassenovereenkomst

Als je je doelareaal niet op het eigen bedrijf gerealiseerd krijgt, biedt een vanggewassenovereenkomst mogelijk nog een uitweg voor 2022. MAP 6 voorziet immers de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten met een andere landbouwer om aan je verplichting tot het inzaaien van vanggewassen te voldoen. Je komt dan overeen dat de andere landbouwer een deel van jouw areaal vanggewas in gebiedstype 2 of 3, in jouw plaats zal inzaaien.

Voor de landbouwer die je vanggewas overneemt, is dit geen vrijblijvende verbintenis. Hij wordt verantwoordelijk om dit extra areaal te voldoen op zijn bedrijf! Tegelijk zijn er heel wat randvoorwaarden waaraan beide landbouwers moeten voldoen. Zo zijn overeenkomsten beperkt per gebiedstype en mag de landbouwer die zich voor jou engageert geen aftopping op 80 % hebben, geen vrijstelling hebben en geen equivalente maatregelen toepassen. Er is per gebiedstype ook maar met één landbouwer een vanggewassenovereenkomst mogelijk. 

Een vanggewassenovereenkomst voor het seizoen 2022 is mogelijk tot 30 juni en moet via het mestbankloket worden aangevraagd. Je kan een vanggewassenovereenkomst zowel met een biologische als met een gangbare boer sluiten. 

De volledige informatie vind je onder Verplichting tot het inzaaien van vanggewassen | Vlaamse Landmaatschappij (vlm.be) – rubriek vanggewassenovereenkomst.

BioForum bemiddelt voor leden

Een partner vinden voor een vanggewassenovereenkomst is duidelijk niet eenvoudig. Quasi iedereen zit ondertussen aan een erg hoog doelareaal en moet zoeken om de puzzel gelegd te krijgen. De randvoorwaarden die MAP 6 stelt, sluit een heel aantal kandidaat-partners uit. En ten slotte is een vanggewassenovereenkomst niet vrijblijvend voor wie jouw areaal overneemt.

Toch is een vanggewassenovereenkomst op dit moment nog de enige mogelijkheid voor wie met zijn areaal vanggewassen gevangen zit. Kijk eerst rond in je kennissenkring en buurt of er geen kandidaat-landbouwers zijn die misschien open staan voor een vanggewassenovereenkomst. Leg deze mensen je probleem uit en stel hen vrijblijvende de vraag. Een ‘nee’ heb je. Een ‘ja’ kan je krijgen.
 

Heeft dat geen succes? Bioforum wil in tweede orde een bemiddelende rol opnemen voor leden die niet meteen een partner vinden. Je kan je hiervoor melden via bovenstaand formulier, en dat voor 1 juni! Op basis van de reacties kijken we voor een plan van aanpak. Ook landbouwers die nog ruimte hebben om meer vanggewassen in hun teeltplan op te nemen en een vanggewassenovereenkomst met een collega willen sluiten, kunnen zich via dezelfde formulier melden. Een eerder klein areaal kan al erg behulpzaam zijn voor een collega !

Het idee is om met de betrokken telers via een kort onderling digitaal overleg te zien of een uniforme aanpak mogelijk is. Daarnaast willen we kijken of ‘matchmaking’ mogelijk is.

Vrijstelling aanvragen voor 1 juni

Volgend jaar komt er mogelijk een andere regeling, al is dat tot op vandaag niet zeker. MAP 6 voorziet de mogelijkheid om een vrijstelling voor de vanggewassenplicht aan te vragen. Een aanvraag voor vrijstelling in 2023 moet ten laatste op 1 juni 2022 via het e-loket van de mestbank worden aangevraagd. We raden landbouwers die knel zitten met hun vanggewassen ten stelligste aan om het zekere voor het onzekere te nemen en gebruik te maken van deze regeling. Meer informatie op de website van de VLM.