"Groot deel van de middelen GLB zou naar biolandbouw moeten gaan"

30 juni 2021

Wil Europa tegen 2030 zijn eigen doelstelling van 25 procent bio-areaal halen, dan zal een aanzienlijk deel van de middelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) naar biologische landbouw moeten gaan. Dat staat in een nieuw rapport van IFOAM Organics Europe. 

Afbeelding
Kobe Van Looveren - Bioboer Mark

Drie tot vijf keer het huidige bedrag dat in het GLB wordt voorzien voor omschakeling en biologische landbouw, en dat vanaf 2023. Dat is wat het rapport aanbeveelt. Daarnaast wordt er per lidstaat gekeken wat het potentieel is voor biologische landbouw en welk bedrag een land daartegenover zou moeten stellenom dat potentieel te halen. 

Voor België zou 20 procent biolandbouw tegen 2030 haalbaar moeten zijn, als er tussen de 59 en 82 miljoen euro per jaar naar biolandbouw gaat. Het gaat dan in dit geval om Vlaanderen en Wallonië samen.  

Lidstaten moeten een aanzienlijk deel van hun GLB-budget investeren in omschakeling en biologische landbouw. 

Jan Plagge, voorzitter IFOAM Organics Europa

"Verantwoordelijkheid ligt bij de lidstaten"

IFOAM Organics Europe-voorzitter Jan Plagge: "Lidstaten hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Zij moeten ervoor zorgen dat het nieuwe GLB antwoorden biedt op de biodiversiteitscrisis en het klimaatprobleem. Gangbare boeren zouden aangemoedigd moeten worden om te kiezen voor bio, terwijl biologische boeren vergoed zouden moeten worden voor de publieke diensten die ze afleveren. 25 procent bio-areaal in Europa is alleen haalbaar als lidstaten een aanzienlijk groter deel van het GLB-budget voorzien aan biolandbouw dan wat er vandaag gepland is." 

Te lage budgetten

Eric Gall, beleidsverantwoordelijke bij IFOAM Organics Europe voegt daar aan toe: “Hoewel Europa zelf het bio-areaal in 10 jaar wil verdrievoudigen, zijn we als sector toch bezorgd. Veel overheden voorzien in hun plannen voor het GLB vandaag minder geld voor biolandbouw of ze begroten budgetten die duidelijk te laag zijn om hun eigen ambities waar te maken. Met het juiste beleid en de juiste middelen is de doelstelling van Europa nochtans haalbaar."