Laat onze varkens en kippen niet stikken

28 oktober 2021

BioForum vreest dat de Vlaamse stikstofaanpak de doodsteek wordt voor de biologische varkens- en pluimveehouderij. Directeur Lieve Vercauteren schreef daarover vandaag een opiniestuk in de Standaard. 

Afbeelding
Kobe Van Looveren

Er ligt een nieuw scenario op tafel ligt om de Vlaamse stikstofproblematiek aan te pakken. Boeren met varkens en pluimvee zouden ­tegen 2030 hun stikstofuitstoot met 60 procent moeten terugbrengen, tenzij de dieren in dure ammoniakemissie-arme stallen (AEA) zitten. Deze emissiereductie komt boven op een eerder vastgelegde reductie van 10 procent in het Luchtbeleidsplan.

In het opiniestuk dat je vandaag in de Standaard kan lezen, legt Lieve Vercauteren uit waarom AEA-stallen haast onmogelijk zijn in de biologische landbouw: "Allereerst werkt zo’n luchtwasser alleen maar optimaal als je de stallen hermetisch dichthoudt. Omdat de biologische regels zeggen dat dieren naar buiten moeten kunnen en de stal dus openingen moet bevatten, is die investering bij voorbaat zinloos. De overheid lijkt niet te beseffen dat een investering in AEA-stallen alleen rendabel kan zijn als een landbouwer méér dieren houdt. 

Daarnaast hamert de biowet­geving erop om dieren genoeg ruimte te geven in de stal, terwijl men in AEA-stallen de beschikbare oppervlakte per dier zo beperkt mogelijk wil houden. Was dierenwelzijn geen prioriteit voor deze Vlaamse regering?"

 

Bij de bron

De overheid wil blijkbaar boeren die in het verleden geïnvesteerd ­hebben in een AEA-stal ontzien. Ze zouden al hun steentje hebben bijgedragen. Maar, zo stelt het opiniestuk, dat argument geldt ook voor de boer die biologisch is gaan werken en geïnvesteerd heeft in een biologische stal. Want die boer heeft ervoor gekozen – en zo staat het ook in de biowetgeving – om niet meer ­dieren te houden dan de leefomgeving en de ­bodem aankunnen. De bioboer pakt het probleem aan bij de bron: het ­aantal dieren dat hij houdt.

Wat we hier zien, is opnieuw een schoolvoorbeeld van verkokerd beleid. In plaats van de hele puzzel in één keer te leggen, blijft men zich blindstaren op één puzzelstukje. De overheid zet boeren vandaag aan om fors te investeren in AEA-stallen, maar lijkt niet te beseffen dat zo’n investering alleen rendabel kan zijn als een landbouwer blijft groeien en dus … meer dieren houdt. En meer dieren leiden tot meer stikstof en meer mest. 

De conclusie in het opiniestuk is scherp: als de Vlaamse overheid beslist dat varkens- en pluimveebedrijven zonder AEA-stallen hun stikstofuitstoot met 60 procent moeten verminderen, dan laat ze een groot aantal biobedrijven stikken. En daar zit een luchtje aan.