Nederland gaat voor 15 procent bio in 2030

20 december 2022

Het Nederlandse ministerie van Landbouw komt met een ambitieus biologisch Actieplan. Ze willen van 4 procent biolandbouw naar 15 procent in 2030. 

Biologisch moet voor Nederlanders een aantrekkelijkere keuze worden zegt de Nederlandse overheid, met een betere prijs voor zowel consument als boer. Daarom moet de markt zich ontwikkelen. Dat staat in het Biologische actieplan dat gisteren in Nederland is voorgesteld. 

Het Nederlandse ministerie van Landbouw gaat samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om biologische productie en consumptie te laten toenemen. Onder meer door een consumentencampagne, marktontwikkeling, de verlenging van het investeringsfonds waarmee boeren gemakkelijker financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch en het vergroten van kennis en innovatie via een kennisagenda. Om de biologische landbouw te versterken is voor 2023 en 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds. 

"De markt voor biologische landbouw is nog klein en de omschakelkosten zijn nog groot. Dit actieplan is de eerste stap om samen met de sector en de keten biologische landbouw een volwaardig deel van ons voedselsysteem te maken."

Piet Adema, Nederlands Minister van Landbouw

Financiële middelen

Toeleveranciers, verwerkers, supermarkten en banken spelen een essentiële rol bij het bereiken van een betere afzet en prijs. In het Landbouwakkoord zullen afspraken gemaakt worden met deze ketenpartijen die moeten leiden tot een omzetgroei van biologische producten en een betere prijs voor de boer.

Daarnaast voorziet Nederland financiële middelen voor boeren die willen omschakelen en wordt ook het pachtsysteem hervormd. Zo krijgen duurzame pachters financieel voordeel als ze grond pachten van de overheid. Tot slot zullen er ook meer middelen gaan naar onderzoek en kennisontwikkeling.