Nieuwe bioprojecten goedgekeurd

01 februari 2023

De Vlaamse minister van Landbouw Jo Brouns trekt 1,7 miljoen euro uit voor de realisatie van zeventien demonstratieprojecten rond duurzame land- en tuinbouw. Daarnaast gaat ook meer dan  930.000 euro naar de werking van dertien operationele groepen in het kader van de Europese Innovatiepartnerschappen. Tussen de goedgekeurde projecten zitten een aantal projecten voor en door biolandbouwers. 

Op regelmatige basis doet het Departement Landbouw en Visserij een thematische oproep voor de indiening van demonstratieprojecten voor duurzame landbouw. Via demonstraties op voorbeeldbedrijven en in proefcentra worden land- en tuinbouwers bewust gemaakt van nieuwe duurzame praktijken en technieken, en worden ze ook aangemoedigd om deze praktijken en technieken toe te passen op hun bedrijf. De Vlaamse demonstratieprojecten worden gefinancierd door het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling. In januari 2023 gaan de zeventien projecten van start. De projecten lopen gedurende twee jaar.

Je vindt de volledige lijst hier. Hieronder sommen we de specifieke projecten waar BioForum en/of biolandbouwers bij betrokken zijn. 

Demonstratieprojecten

"Boerenverstand, rust in je hoofd"
Project rond mentale weerbaarheid. Projectpartners: Innovatiesteunpunt voor Landbouw en Platteland vzw, Christelijke Mutualiteit, Boeren op een Kruispunt, Ferm vzw, Groene Kring, BioForum.

"Bio Bemestingspraktijk borgt goede waterkwaliteit"
Project dat als doel heeft de waterkwaliteit te verbeteren. 
Projectpartners: Inagro vzw, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen, Proefcentrum Pamel, ILVO Eigen Vermogen

 

Operationele Groepen

In een operationele groep zoeken land- en tuinbouwers en onderzoekers samen naar innovatieve oplossingen voor problemen of opportuniteiten die zich stellen in de praktijk. 

SOMEBIO
Sojamijdend en methaanreducerend voeren op biologische melkveebedrijven
Projectcoördinator: BioForum 
Projectpartners: ILVO, Inagro, W. Govaerts & Co, Ugent-Lanupro, 4 biologische melkveebedrijven

ORSALISK 
Organisch samenwerken, lerend netwerk interne samenwerking op biologische korteketenbedrijven
Projectcoördinator: BioForum 
Projectpartners: U-Consult, 5 biologische korteketenbedrijven