Onderzoek naar maaimeststoffen wint thesisprijs bio

16 januari 2023

Het Vlaams BioKennisNetwerk reikte tijdens Agriflanders de thesisprijs uit voor biologische en agro-ecologische landbouw en voeding. Jasper van Opstal kreeg de prijs voor zijn onderzoek naar de haalbaarheid van maaimeststoffen in de biologische productiemethode.

Afbeelding
CCBT

Op het seminarie ‘Bio, een keuze voor de toekomst’ werd voor de derde maal de thesisprijs voor de biologische landbouw en agro-ecologie uitgereikt. Jasper Van Opstal, afgestudeerd aan de KULeuven, ontving een geldprijs van 500 euro, gesponsord door CCBT, voor zijn masterproef ‘Haalbaarheid van maaimeststoffen in een biologische productiemethode’. Zijn onderzoek werd begeleid door prof Hilde Vandendriessche (KULeuven/Bodemkundige Dienst België) en de copromotoren Dr Annemie Elsen en Helena Vanrespaille (Bodemkundige Dienst België) en kaderde in het VLM-onderzoeksproject ‘Samen werken aan optimalisering van bemestingsstrategieën vanuit de principes van de biologische landbouw’ van ILVO, Ugent, Inagro, pcfruit en de Bodemkundige Dienst van België. In de januari-editie van BIOpraktijk, de maandelijkse nieuwsbrief van CCBT, kan je meer lezen over het onderzoek van Jasper.

Om de prijs te winnen, moesten kandidaten de resultaten van hun thesis vertalen naar een praktijkrelevant artikel voor de biologische sector (landbouwers, verwerkers, winkeliers of consumenten). De jury bestond uit vertegenwoordigers van de biologische sector (Boerenbond en Bioforum), het Departement Landbouw en Visserij en de kennisnetwerken Living Lab Agro-ecologie en Biologische Landbouw (LLAEBIO) en CCBT.  De eindwerken werden beoordeeld op inhoud, relevantie, innovatie en onderzoekskwaliteit. Daarnaast werd ook gekeken naar de leesbaarheid en de praktijkrelevantie van het bijbehorend artikel.

Naast de winnaar werden nog twee andere afgestudeerden genomineerd:

  • Johanna Daems – Voedselbossen in kaart gebracht: gebruikte soorten, systemen en drijfveren – Promotoren: Prof. dr. ir. Kris Verheyen en Prof. dr. ir. Jan Mertens – Universiteit Gent – Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
     
  • Mathijs Hast – De mier Crematogaster scutellaris als biologische bestrijder van Spodoptera littoralis en haar interactie met de gaasvlies Chrysoperla carnea.- Promotoren: Prof. dr. ir. Patrick De Clercq en dr. Bruno Gobin (PCS) – Universiteit Gent – Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Ook voor deze werken liet de jury zijn appreciatie blijken. Hun onderzoek was eveneens relevant en interessant voor de biologische sector.

Oproep

Met de uitreiking van deze thesisprijs wil het Vlaams BioKennisNetwerk het onderzoek voor de biologische en agro-ecologische landbouw in de kijker zetten bij studenten, docenten en bij uitbreiding ook het brede publiek. De link tussen hoger onderwijs en onderzoek moet hierdoor versterkt worden. 

De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt. Ken jij studenten die momenteel een thesis schrijven die relevant is voor de biosector? Laat het ons weten! Ook studenten die nog een onderwerp moeten kiezen en interesse hebben in de biologische landbouw of de agro-ecologische transitie zijn heel welkom bij Bioforum, CCBT of  LLAEBIO.