Open brief aan de Belgische regering: BioForum vraagt 0% btw op alle bioproducten

12 april 2023

De federale regering wil de btw voor groenten en fruit naar nul procent brengen. BioForum pleit ervoor om eerder de btw voor biologische producten te verlagen. Zo toont de overheid dat ze echt mee wil inzetten op de groei van biologische landbouw. 

Hieronder vind je de brief die BioForum vzw naar het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem stuurde: 

Begin maart legde minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn plannen voor een brede fiscale hervorming op tafel. Een van de voorstellen is een btw-verlaging naar nul procent voor groenten en fruit. Ter compensatie komt er voor de andere verlaagde tarieven een harmonisering naar 9 procent. Dat zou betekenen dat andere biologische producten dan groenten en fruit aan een hoger btw-tarief zouden worden onderworpen. Dat lijkt ons in strijd met de wens van de Europese Commissie en de regionale overheden in België om biologische landbouw te stimuleren.  

Biologische landbouw biedt oplossingen voor heel wat actuele problemen m.b.t. leefomgeving en klimaat. Denk aan waterkwaliteit, biodiversiteit en kwaliteit van de bodem. De voordelen zijn dus enorm. Alleen zal de biosector maar groeien als er voldoende afzet is en er voldoende consumenten biologische producten kopen. Een van de drempels vandaag is het grote prijsverschil tussen gangbare en bioproducten. Een btw-verlaging zou een (klein) duwtje in de rug kunnen zijn.  

Daarom vragen we de federale regering om in de brede fiscale hervormring het btw-tarief voor alle biologische producten naar nul procent te brengen. Dat zou het prijsverschil tussen biologische en gangbare producten wat kunnen verkleinen, mits het ook echt doorgerekend wordt aan de consument. Maar het is vooral een signaal dat de overheid volop mee wil inzetten op de groei van bio. Voor bioproducten kan dit mogelijk ook gemakkelijker geïmplementeerd worden dan voor groenten en fruit, omdat ze eenvoudig te identificeren zijn door hun biolabel.  

We vragen ons verder af of het de bedoeling is dat door de harmonisering van de verlaagde btw-tarieven, de btw op gewasbescherming en kunstmest zal dalen van 12 naar 9 procent. Dat lijkt ons tegenstrijdig met de ambitie van de Europese Commissie om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen drastisch te verlagen.  

Wij hopen dat dit voorstel nog kan meegenomen worden in de besprekingen van de fiscale hervorming.