Opinie: De overheid is een consument, en een met veel impact

26 juni 2023

Naar aanleiding van het bezoek van Paul Holmbeck aan het Vlaams Parlement kroop BioForum vzw in de pen. Als het de overheid menens is met hun ambities voor bio, dan helpt het als ze voluit hun rol spelen als consument. 

Deze week komt Paul Holmbeck op uitnodiging van Groen spreken in het Vlaamse Parlement. Die naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar Holmbeck was jarenlang voorzitter van Organic Denmark, de sectororganisatie voor biologische landbouw in Denemarken. Hij zorgde er mee voor dat Denemarken het land werd met het hoogste marktaandeel biologische voeding ter wereld, en dat in een land dat op vlak van landbouw niet zo wezenlijk verschilt van het onze. 

Biologische landbouw helpt om de uitdagingen waar we voorstaan het hoofd te bieden, en dus moedigt Europa lidstaten aan om er meer op in te zetten. Denemarken geeft al langer het goede voorbeeld. Holmbeck moedigde de Deense overheid jaren geleden al aan om ambitieus te zijn. Zijn recepten klinken vertrouwd: ondersteun boeren die willen omschakelen naar bio en overtuig consumenten van de troeven van bio.  

Maar wat van Denemarken zo’n succesverhaal maakt, is dat ook de overheid voluit koos voor bio, met name in hun catering. Dagelijks eten meer dan 800.000 mensen biologisch in Deense kantines, ziekenhuizen en kinderdagverblijven. En de ambitie groeit: Denemarken wil op termijn dat 60% van alle publieke maaltijden biologisch worden. 

Wat van Denemarken zo'n succesverhaal maakt, is dat ook de overheid voluit koos voor bio. 

Ook Vlaanderen toont op dat vlak ambitie in het nieuwe strategisch plan bio dat eerder dit jaar werd voorgesteld. Met 5 procent overheidscatering liggen de streefcijfers weliswaar lager, maar we komen van verder. Veel belangrijker dan cijfers is het achterliggende idee: overheden hebben heel wat hefbomen in handen om de biologische sector te doen ondersteunen. Ze hebben een voorbeeldfunctie en kunnen optreden als voortrekker. 

Dan moet de Vlaamse overheid wel resoluut gaan kiezen voor bio en niet blijven hangen in het en-en-verhaal. In se moet de overheid zich gaan gedragen als een consument, zij het eentje met veel meer impact. En niet alleen qua volume. De gewone consument, zo leerden we het afgelopen jaar, durft in tijden van crisis nog wel eens af te haken, maar de Vlaamse overheid heeft via meerjarige overheidsopdrachten alle troeven in handen om de biosector op een stabiele manier te helpen groeien. 

Bio kan in Vlaanderen alleen groeien als de vraag groeit. De overheid is een huis met vele kamers: ziekenhuizen, scholen, lokale besturen enzovoort. Op al die niveaus zijn er stappen nodig. De Vlaamse overheid moet dat monitoren, zodat we weten waar we staan. Zorg dus voor een overkoepelende ondersteuning, kijk voor welke producten het aandeel bio in overheidskeukens makkelijk naar boven kan en trek de nodige budgetten uit. Toon als overheid dat je het meent.