Producten op basis van prosulfocarb geschorst

20 februari 2024

Sinds 9 februari 2024 mogen gangbare telers geen bestrijdingsmiddelen op basis van prosulfocarb gebruiken. Dat is goed nieuws voor biologische telers.
 

Astrid Agemans

Prosulfocarb is een herbicide dat wordt gebruikt in de gangbare teelt van granen en aardappelen. Van dit product is geweten dat het vervluchtigt en kilometers verder kan neerdalen. Dat gebeurt ook effectief: een paar jaar geleden werden verschillende biologische boeren in West-Vlaanderen geconfronteerd met residuen van prosulfocarb op hun bio boerenkool en kruiden. 

Ondanks opgelegde gebruiksbeperkingen bleven er nog steeds schadegevallen optreden. Dit is voor ons als biosector ontoelaatbaar. Na een update van de risico-evaluatie concludeert het FOD nu dat het gebruik van prosulfocarb onaanvaardbare effecten heeft voor toedieners, werknemers en omwonenden. Het gaat om een onmiddellijk verbod op de verkoop en het gebruik van deze producten. 

Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om een schorsing. Dat betekent dat er nog een bezwaar ingediend kan worden, waarna het product eventueel opnieuw toegelaten kan worden. Wij pleiten voor een absoluut verbod van herbiciden op basis van prosulfocarb.