Ruraal Netwerk toont in nieuwe brochure hoe (bio)boeren de biodiversiteit verhogen

19 oktober 2021

In de brochure 'Landbouw en natuur, hand in hand' getuigen zestien boeren over hoe ze vrijwillige maatregelen nemen om landbouw en natuur met elkaar te verbinden. Een aantal van deze boeren werken biologisch. 

In de eerste plaats wil deze brochure andere boeren informeren en hen warm maken om ook stappen te nemen om de biodiversiteit op hun bedrijf te beschermen en te verhogen. Boeren die zulke vrijwillige maatregelen nemen kunnen in het kader van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling een vergoeding krijgen voor hun werk.

Dat bioboeren hierin vaak het voortouw nemen, blijkt ook uit de brochure. Van de 16 getuigenissen zijn er vijf biobedrijven aan het woord. Tegelijk is deze brochure ook geschikt voor het grote publiek. Die kunnen zo leren dat heel wat boeren inspanningen doen op dit vlak.