Teken bezwaar aan over nieuwe plannen ggo's van Europa

07 oktober 2021

De Europese Commissie maakt plannen om nieuwe GGO-technieken vrij te stellen van de voorschriften van de bestaande strenge regelgeving. De vrije keuze van boeren  die geen GGO’s willen kan zo niet langer gegarandeerd worden.

Verschillende organisaties, waaronder Bioforum en Velt, willen de Belgische en Europese beleidsmakers duidelijk maken dat er ook voor nieuwe GGO's strenge regels moeten zijn. We vragen om het voorzorgsprincipe niet te laten vallen, want alleen zo kunnen onbedoelde negatieve effecten op het milieu en onze gezondheid vermeden worden. Een deregulering zou verhinderen dat burgers weten wat zij eten en dat onze boeren weten wat zij zaaien.

Innovatieve landbouw kan zonder ggo

Dankzij de huidige Europese regelgeving is er vooraf een uitgebreid onderzoek nodig om na te gaan of een GGO in de landbouw kan toegepast worden of niet. Dat moet zo blijven, ook voor nieuwe GGO-technieken die misschien wel preciezer maar daarom niet veilig zijn. 

Bovendien hebben we geen GGO's nodig om onze landbouw te verduurzamen en honger uit de wereld te helpen. We hebben een echt innovatieve landbouw nodig gebaseerd op de uitgangspunten van biologische landbouw en agro-ecologie. We hebben een landbouw nodig die de boeren eerlijk vergoedt, die voedselverspilling tegengaat en die onze natuurlijke hulpbronnen beschermt. 

Alleen de biologische voedingssector kan vandaag claimen geen ggo’s te gebruiken. Voor een deel van de consumenten is dat een belangrijk argument om voor bio te kiezen. Als nieuwe ggo’s in Vlaanderen minder streng gereguleerd worden, riskeert ook de bioboer zijn keuzemogelijkheid voor bioteelt kwijt te spelen. 

Teken via onderstaand formulier mee bezwaar aan tegen het voorstel van Europa om nieuwe gentechnieken vrij te stellen van de bestaande Europese richtlijn 2001/18. Invullen kan tot en met 22 oktober 2021. Wij zorgen ervoor dat deze bezwaren bij de Europese Commissie terechtkomen.