Vlaamse bioboeren ontwikkelen 'Druppelkar'

13 december 2022

Vorige week ging in het MaakLab in Kortrijk een groep biologische boeren aan de slag om een ‘Druppelkar’ te bouwen, een systeem om druppeldarmen op te rollen. Dit paste in het project Boer Bricoleur.  

Afbeelding
CCBT

De Druppelkar is een handig systeem om druppeldarmen (‘T-tapes’) netjes manueel op te rollen na de teelt; en vervolgens terug te kunnen afrollen in de volgende teelt. Druppeldarmen zijn plastic slangen met kleine gaatjes waarmee boeren hun gewassen van water voorzien. Jammer genoeg belanden deze darmen na gebruik meestal bij het afval. De Druppelkar biedt hiervoor een duurzame, praktische en economische oplossing door hergebruik van de druppeldarmen in het volgende seizoen mogelijk te maken! 

Binnen het netwerk ‘Boer Bricoleur’ ontstond het idee van deze beregeningstool voor kleine tuinbouwbedrijven. Een eerste prototype van de Druppelkar werd ontwikkeld in het kader van de bachelorproef van Gauthier Dejaeger (VIVES). Bert Vandergeynst, biologisch teler uit Tongeren, verwerkte het ontwerp tot het huidige zelfbouwconcept en begeleidde eveneens de opleiding op 6 en 7 december. 

De Druppelkar is volledig open source, wat betekent dat de bouwplannen en de materiaallijst voor het maken ervan openbaar beschikbaar zullen zijn. Wie interesse heeft houdt best de webpagina van Boer Bricoleur in’t oog!

‘Boer bricoleur’ is een boerennetwerk op initiatief van enkele biologische telers, waaronder Alex Floré en Bert Vandergeynst, in samenwerking met de vzw CCBT. De huidige activiteiten binnen ‘Boer Bricoleur’ kaderen in de Operationele Groep ‘Van bricoleur naar constructeur: professionalisering van zelfbouwmechanisatie in Vlaanderen’, met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Naast een hele reeks bio boeren zijn ook Inagro, VIVES en ILVO partner in dit project. De koepel van het praktijkonderzoek voor bio, CCBT vzw, is coördinator.