Voedsel Anders legt 4 hefbomen voor transitie op het bord van Brouns

13 september 2022

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) was vorige week te gast bij Voedsel Anders op de biodynamische coöperatieve De Zonnekouter in het Oost-Vlaamse Machelen. De organisatie stelde hem vier hefbomen voor om de transitie naar een agro-ecologische landbouw mogelijk te maken.

Afbeelding
Foto: Vilt.be

Landbouwers die agro-ecologisch te werk gaan, zetten de natuur in als bondgenoot, zorgen voor gezonde en veerkrachtige bodems die koolstof opslaan en dragen bij tot het herstel van de biodiversiteit. Tegelijkertijd staat de autonomie van de landbouwer centraal, evenals zijn of haar band met de consument. Tot slot is het een agro-ecologisch principe dat de boer(in) en zijn/haar veldwerkers eerlijk verloond worden.

Tijdens een bezoek aan De Zonnekouter kon minister Brouns deze principes in de praktijk zien. Maar om een transitie naar zo’n landbouwmodel mogelijk te maken, moeten volgens de beweging Voedsel Anders, die een twintigtal Vlaamse organisaties die rond agro-ecologie werken verenigt, enkele knelpunten weggewerkt worden.

Financiering is een eerste belangrijke”, vertelt Ingrid Pauwels, coördinator Voedsel Anders. “Het Vlaams landbouwinvesteringsfonds moet omgevormd worden tot een fonds dat landbouwers ondersteunt bij de transitie naar agro-ecologische praktijken. Zo worden de risico’s en het leergeld beperkt voor de individuele landbouwer.”

De andere hefbomen zijn begeleiding, een coherent beleid dat agro-ecologische landbouw niet tegenwerkt en voldoende afzetmarkten voor de lokale keten. 

Meer details en de reactie van Vlaams Minister van Landbouw Jo Brouns lees je in het originele artikel op Vilt.be.