Wat deed BioForum vzw voor de Vlaamse biosector in 2023?

20 maart 2024

In het jaarverslag van BioForum vzw kan je nalezen wat BioForum vzw in 2023 deed voor de Vlaamse biosector. We stelden het gisteren voor tijdens onze Algemene Vergadering in Boechout. 

In 2023 nam de maatschappelijke onrust toe, maar de biosector toonde zich weerbaar en standvastig. Zo zagen we de biomarkt weer opveren en was er ook het Strategisch Plan Bio van de Vlaamse overheid. 

In ons jaarverslag kan je lezen hoe het team van BioForum vzw gewerkt heeft om de belangen en zorgen van onze sector te behartigen.