Zelfscan om het welzijn van varkens in vrije uitloop te monitoren

06 december 2021

Binnen het Europese PPILOW-project is een smartphone-applicatie ontwikkeld die het bio varkenshouders mogelijk maakt om het welzijn van hun dieren zelf te monitoren. 

Afbeelding
Sophie Nuytten

De Piglow-app, mede-ontwikkeld door ILVO, focust op diergebonden welzijnsindicatoren, zoals lichaamsconditie, verwondingen, gebruik van de aanwezige verrijking en vrije uitloop. Daarnaast worden er ook enkele vragen gesteld over het management, de huisvesting en productieparameters om gericht aan benchmarking te kunnen doen. Het stapsgewijs doorlopen van de app duurt ongeveer een uur. Een internetconnectie is niet nodig. 

Na online doorsturen van de ingevulde scan, zal de veehouder onmiddellijk geautomatiseerde feedback ontvangen. Deze online feedback omvat eveneens potentiële risicofactoren voor de geïdentificeerde problemen, een grafische vergelijking met voorgaande resultaten om evolutie doorheen te tijd te kunnen beoordelen en anonieme benchmarking met vergelijkbare bedrijven. Die laatste functie wordt van kracht zodra er voldoende data aanwezig is in de databank.

 

Hoe werkt de app?

De zelfscan helpt bioboeren bij de beoordeling van het dierenwelzijn van zeugen en vleesvarkens gehouden in biologische of andere vrije uitloopsystemen. “Door regelmatig het dierenwelzijn te beoordelen met behulp van de app, zullen veehouders in staat zijn om dierenwelzijn beter te definiëren en beoordelen, zich te vergelijken met andere bedrijven, aandachtspunten aan te pakken, en effecten van doorgevoerde aanpassingen op te volgen doorheen de tijd”, klinkt het.

In dit filmpje wordt de werking van de applicatie nader uitgelegd. Hierin is ook een testimonials van een Waalse varkensboer opgenomen die vertelt dat zelfscan voor de nodige bevestiging op een bedrijf kan zorgen ook.

De Piglow app is gratis beschikbaar in drie talen waaronder het Nederlands en kan gedownload worden in de Google Play Store en de Apple Store.

Meer nieuws

In de recente nieuwsbrief van PPilow vind je nog meer updates over dit meerjarenproject rond dierenwelzijn in de biologische pluimvee- en varkenssector. 

Bron: Vilt.be / eigen berichtgeving