Alle projecten

RELACS

Replacement of Contentious Inputs in Organic Farming Systems

RELACS onderzoekt hoe we ongewenste inputs in bio kunnen uitfaseren.

Afbeelding
boomgaard appel
Sophie Nuytten

Looptijd: mei 2018 - april 2022

Wat: Onderzoek naar alternatieven voor omstreden inputs in de biolandbouw

Financiering: Europa via Horizon2020

Partners: 27 partners uit 11 Europese landen. Vlaanderen: BioForum en ILVO

Website: https://relacs-project.eu

 

 

Het biologisch lastenboek garandeert een hoge milieubescherming en gezonde, natuurlijke producten. Maar het kan altijd beter. Zo is het gebruik van bepaalde producten enigszins omstreden in biologische landbouw. Denk maar aan koper, gangbare mest, antibiotica of ontwormingsmiddelen.  Het project RELACS wil de biosector bijstaan om het gebruik van dergelijke producten tot een minimum te herleiden of zelfs overbodig te maken. 

Concreet onderzoek

In het bijzonder wil RELACS zoeken naar alternatieve oplossingen voor: 

  • Het gebruik van koper als gewasbescherming of bladbemesting door alternatieven uit te testen en reductiestrategieën te introduceren
  • Het gebruik van minerale paraffine oliën, door ze te vervangen door plantenextracten, gebruik te maken van functionele biodiversiteit en biologische bestrijdingsmethoden in te zetten
  • Het gebruik van gangbare dierlijke mest en natuurlijke fosfaatbronnen, door duurzame bronnen voor bemesting te identificeren. Er wordt onder meer gedacht aan technologieën om nutriënten af te zonderen uit humane afvalstromen
  • Het gebruik van ontwormingsmiddelen voor kleine herkauwers
  • Het gebruik van antibiotica, door in te zetten op preventieve gezondheidsmaatregelen en alternatieven, in het bijzonder bij uierontstekingen
  • Het gebruik van vitamine B2 bij pluimvee en varkens, en vitamine E bij herkauwers. De beschikbaarheid van ggo-vrije vitamine B2 wordt immers steeds beperkter, en vitamine E is enkel nog in gesynthetiseerde vorm beschikbaar.
Afbeelding
logo relacs