Terug naar agenda
Share this event
Terug naar agenda

Masterclass Bodem

14 november 2023 - 25 november 2023
18:30 - 13:30 Zulte Bioboer

De grond onder onze voeten is van levensbelang voor ons voedsel, energie en drinkwater.Het vormt de letterlijke basis voor het leven op aarde.
Een goede sponswerking is tevens onmisbaar bij het opvangen van steeds heverige neerslagpieken en steeds langere perioden van droogte.
Onze bodems staan meer dan ooit onder druk : bodemverdichting, erosie, verzuring, verdroging, etc…
Er is nood aan een herstellende land- en tuinbouw. Centraal staat het verbeteren van de bodemkwaliteit.

Humus organiseert een masterclass Bodem. Die bestaat uit verschillende online modules. 

Je vindt alle praktische informatie hier.