Terug naar agenda
Share this event
Terug naar agenda

Masterclass Bodem

05 maart 2024 - 16 maart 2024
18:30 - 16:30 Zulte Bioboer

Deze Masterclass bodem bestaat uit 4 webinars en 1 sessie bij organisator Humus. 

De grond onder onze voeten is van levensbelang voor ons voedsel, energie en drinkwater. Het vormt de letterlijke basis voor het leven op aarde. Een goede sponswerking is tevens onmisbaar bij het opvangen van steeds heverige neerslagpieken en steeds langere perioden van droogte. Onze bodems staan meer dan ooit onder druk : bodemverdichting, erosie, verzuring, verdroging, etc…Er is nood aan een herstellende land- en tuinbouw. Centraal staat het verbeteren van de bodemkwaliteit. 

Om uw kennis te verdiepen is er deze Masterclass “Bodem” :
Die bestaat uit 5 modules waarvan de eerste 4 online.

  1. Bodem: fysisch, chemisch en biologisch
  2. Bodemdiagnose, microscopie en bodemherstel
  3. Kwalitatief composteren
  4. Compostextract en compostthee
  5. Praktijknamiddag op de bioboerderij Humus

Graag vooraf registreren via info@bio-compost.be
De Masterclass wordt via ZOOM georganiseerd. De nodige info wordt u na registratie toegestuurd.
Voor vragen, contacteer 0472 97 02 77