Terug naar agenda
Share this event
Terug naar agenda

Robuuste biologische aardappelteelt: stand van zaken en toekomst

29 november 2021
09:30 - 10:45 Kortrijk Bioboer, Verkooppunt, Voedingsbedrijf

Op 9 juli 2018 werd het convenant voor de robuuste biologische aardappelteelt ondertekend. De meeste ketenspelers (pootgoedbedrijven, aardappeltelers, handel, verwerkers, groot- en detailhandel, onderzoekers en voorlichters) engageerden zich om samen te werken om de productie van pootgoed, de teelt en de afzet van robuuste rassen op te schalen tegen 2021. In het beste geval zou tegen 2021 100% Phytophtora-resistente aardappelrassen geteeld en verhandeld worden in de biologische handelsketen. Reeds in 2018 sloot ook de Waalse biosector zich bij het initiatief aan en momenteel krijgt het convenant ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk navolging.

Wij nodigen je uit voor een terugblik van de belangrijkste resultaten van de voorbije jaren, om kennis te nemen van de Robuuste Rassenlijst 2022, waarop enkele nieuwe rassen verschijnen, en we kijken meteen ook vooruit op de nieuwe uitdagingen voor de toekomst!

Vooraf inschrijven gewenst via Paul Verbeke (zie contactgegevens hieronder) of via dit formulier.