Terug naar agenda
Share this event
Terug naar agenda

Webinar - Nieuwe gentechnieken: wat staat er op het spel voor de biosector?

30 mei 2024
20:00 - 22:00 Bioboer

Wat betekent het nieuwe Europese wetsvoorstel over nieuwe gentechnieken voor de biosector? 
 

Eind januari stemde het Europese Parlement voor een deregulering van de nieuwste gentechnieken, en in april bevestigde het Parlement haar standpunt daarin nogmaals.  Voor onze sector is dat geen goed nieuws. De raad van Landbouwministers moet zich nog verder buigen over dit dossier.  Het is onduidelijk wanneer zij hierover een standpunt innemen, maar wij hopen alvast dat ze daarbij de brede maatschappelijke bezorgdheden serieus nemen en het wetsvoorstel zoals het vandaag voorligt niet aannemen.  

Wil je meer weten over het Europese wetsvoorstel over de nieuwe GGO’s en wat er juist op het spel staat voor de biosector? Log dan in op 30 mei op het webinar over de nieuwe GGO’s. Verschillende experten laten hun licht schijnen over het wetsvoorstel, en lichten toe waarom dit problematisch is voor de biosector. We voorzien veel ruimte voor vragen en discussie. 

 

Programma


•    Toelichting van het wetsvoorstel over de NGT’s en het standpunt van de Europese biosector door Helene Schmutzler, Policy Coordinator on GMOs and Animal Welfare IFOAM (in het Engels) 
•    Nieuwe gentechnieken en biologische landbouw: een wetenschappelijke analyse, door Wouter Vanhove landbouwingenieur 
•    Patenten op natuurlijke eigenschappen: hoe krijgen we ons zaad terug?, Grietje Raaphorst, Nordic Maize breeding, biologisch maiszaadproducent