Biobakkerij De Trog is CO2-neutraal

26 augustus 2021

Bio Bakkerij De Trog is erin geslaagd om, als eerste grootschalige Belgische bakkerij het CO2-neutraal label op haar naam te schrijven. 

Afbeelding

Door een zorgvuldig uitgewerkt vergroeningstraject wist de Trog in een tijdspanne van 3 jaar haar CO2-uitstoot van 1372 ton te neutraliseren. 

Belangrijk is dat de medewerkers actief meewerkten aan het realiseren van een groene, CO2-neutrale bedrijfsomgeving. Het systematisch uitschakelen van computers, elektrische toestellen, verlichting en productielijnen in combinatie met een sterk verminderd airco-gebruik en bewuster omgaan met mobiliteitissues leidt al heel snel tot sterke resultaten.

Bronnen van CO2-uitstoot beperken

Daarnaast investeerde de Trog sterk in een groene infrastructuur (isolatie volgens hoogste normen, omschakeling naar ledverlichting) en het drastisch aanpakken en reduceren van grote bronnen van CO2-uitstoot zoals koelvloeistof- en persluchtgebruik.

Bijkomend volgden substantiële investeringen in zonnepanelen en recuperatietechnieken om de restwarmte van ovens elders in te zetten. Ze realiseerden in diezelfde periode de integrale omschakeling naar groene elektriciteit, het gebruik van regenwater voor sanitaire doeleinden en het verminderen van de impact van verpakkingsmateriaal. Door belading van vrachtwagens en routes te optimaliseren brachten ze het aantal transporten naar beneden.

Maatschappelijk engagement

De Trog investeert ook in projecten om elders de CO2-uitstoot te verminderen. Het project Safe Water Supply (drinkwaterputten) in Eritrea is daar een voorbeeld van. Het project voorziet in de installatie van veilige, hygiënische drinkwaterputten. Dat stopt niet alleen de ontbossing, maar ook de erosie die daar het gevolg van is. Bijkomende winstposten zijn het verminderen van ziektes als gevolg van het drinken van vervuild water en het reduceren van koolmonoxide-uitstoot bij het koken van vervuild water.

Tot slot heeft Bio Bakkerij De Trog de handen in elkaar geslagen met de belangenvereniging Natuurpunt, door het vrijmaken van de nodige budgetten voor de aanplanting van een bos (het De Trog-bos), een actie die in het voorjaar van 2020 plaatsvond. Een tweede plantactie volgt in het najaar van 2020. Een hectare bos is goed voor een CO2-reductie van 9 ton!