Bioboerderij De Winning wil klimaatneutraal worden

21 september 2021

De Klimaatploeg, een team van klimaatexperten, heeft het landbouwbedrijf van De Winning in Lummen grondig doorgelicht. Met de bevindingen wil De Winning aantonen dat een korte keten biolandbouwbedrijf in Vlaanderen klimaatneutraal kan worden, klinkt het. 

Afbeelding
Sophie Nuytten

De Winning is een maatwerkbedrijf in Lummen dat sinds 2017 volledig biologisch werkt en volgens het principe van de korte keten. Ze hadden de ambitie om te evolueren naar een volledig klimaatneutraal landbouwbedrijf en dus vroegen ze aan het Innovatiesteunpunt van Boerenbond aanbevelingen om haar impact op het klimaat te verminderen. Met de financiële steun van het Departement Omgeving fungeerde De Winning als proefproject. 

Een team van 7 experts lichtte het bedrijf en de volledige productieketen door. De aanbevelingen gaan van slimmere teeltrotatie tot het inzetten op agroforestry, en van het afbouwen van de schaapskudde tot het terugdringen van de methaanuitstoot door een aanpassing van het beweidingsritme. Ingrepen die vaak ook toepasbaar zijn op andere biolandbouwbedrijven, klinkt het.

"We willen graag aantonen dat de oplossing net niet zit in het vergroten van de schaal of intensiever produceren, maar wel in het afstemmen van vraag en aanbod op lokaal niveau."

Filip Vanlommel, Directeur De Winning

Meer onderzoek rond korte keten en bio

Korte keten in een duurzame biolandbouw is volgens Filip Vanlommel, directeur van De Winning, het antwoord op de uitdagingen waar de landbouw voor staat. "We willen graag aantonen dat de oplossing net niet zit in het vergroten van de schaal of intensiever produceren, maar wel in het afstemmen van vraag en aanbod op lokaal niveau, samenwerking in een korte keten met correcte prijzen voor de producent en een goede inpassing in het landschap."

De Winning doet daarvoor een oproep aan het Vlaamse en Europese beleid om de regelgeving in de biologische landbouw en de samenwerking tussen producenten aan te passen. Daarnaast vraagt het landbouwbedrijf onder meer (wetenschappelijk) onderzoek rond de rol en mogelijkheden van biologische korteketenlandbouw.

Bron: Belga/Vilt.be

Biobedrijfsnetwerk

Volgende week organiseert BioForum een Biobedrijfsnetwerk voor biologische melkveehouders bij de Winning in Lummen. We bekijken dan van dichterbij deze klimaatscan. 

Wil je graag deelnemen? Vraag dan meer informatie bij Laura Van Vooren.