BioForum niet tevreden met aanpassing toegelaten stoffen in de biologische productie

06 november 2023

BioForum is niet tevreden met de nieuwe Europese bioregels die automatisch alle laagrisico-stoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong toestaat als gewasbeschermingsmiddel. De biologische principes moeten de norm blijven. 

Astrid Agemans

Op 25 oktober werd een aanpassing van de lijst van toegelaten stoffen in de biologische productie gepubliceerd.
Ondanks verzet van BioForum worden hiermee automatisch alle laag risico-stoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong als gewasbeschermingsmiddel toegestaan. BioForum is van mening dat ook laag risico-stoffen individueel beoordeeld zouden moeten worden tegenover de bio-principes en dat er dus steeds een rechtvaardiging nodig is om een nieuw gewasbeschermingsmiddel toe te laten. 

Wijzigingen

In de lijst van meststoffen is de vermelding “gecomposteerd of vergist mengsel van huishoudelijk afval” vervangen door “gecomposteerd of vergist bioafval”. Ook hiertegen hebben we grote reserves geuit. Bioafval omvat o.a. GFT van huishoudens, organisch afval van bedrijven en groenafval. BioForum is bezorgd over de mogelijke aanwezigheid van microplastics, pesticiden en andere contaminanten die een risico op contaminatie inhouden.

Voorts worden seleniumzouten toegelaten in geval van tekorten in bodems die voor de dierhouderij of begrazing worden gebruikt.

Met betrekking tot diervoeders worden de voedermiddelen propyleenglycol, algenolie en calciumchloride toegestaan. Ook de sporenelementen ijzerchelaat, ijzerdextraan, koperchelaat, mangaanchelaat, zinkchelaat en geseleniseerde gist worden toegelaten.