Biologische veehouders zitten in de hoek waar de klappen vallen

21 december 2022

BioForum heeft een verzoek om crisissteun voor de biologische pluimveehouderij, varkenshouderij en geitenhouderij ingediend bij het departement Landbouw en Visserij. 

Eind november stuurde BioForum een vraag naar het kabinet van de Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns met de vraag om crisissteun voor de biologische pluimvee-, geiten- en varkenssector. Laura Van Vooren: "Meerdere ondernemers hebben hun bedrijf de voorbije maanden stopgezet of ervaren veel stress door de situatie. Oorzaak is onder meer de exploderende voederkosten, terwijl de opbrengsten niet mee stijgen." 

Alhoewel Europa een groei van de sector vooropstelt, dreigt eerder het tegenovergestelde. Als er niet snel iets verandert, zullen deze sectoren eerder krimpen dan groeien. Het water staat de landbouwers aan de lippen. Als er op korte termijn niets verandert, dan is de toekomst van deze sectoren onzeker in Vlaanderen. Als we als samenleving willen blijven beschikken over lokale, biologische producten dan moet er ondersteuning komen vanuit het beleid en dan moet de volledige keten zijn verantwoordelijkheid nemen en de lasten gezamenlijk dragen.

Jo Brouns liet weten dat er geen nieuw steunpakket in de steigers staat. Mocht het in 2023 wel tot een nieuw steunpakket komen, zullen ze ook met de biosector aan tafel zitten om te kijken hoe we het beste de doelgroep bereiken.

Op Vilt.be gaan Johan Devreese van Organic Goatmilk Coöperation en geitenhouder Guy Hex dieper in op de malaise in de biologische geitensector. 

Bron: Vilt.be