Is biozout een goed idee?

19 december 2022

De Europese Commissie wil regels vastleggen voor biologisch zout. Het voorliggende wetsvoorstel roept echter wel wat vragen op. 

Lando Hamukwaya - Pixabay

In de nieuwe biologische verordening werd opgenomen dat zout ook biologisch geproduceerd kan worden. De Europese Commissie doet nu een voorstel om de productieregels voor biologisch zout vast te leggen. Tot 4 januari kan iedereen zijn feedback geven op het wetsontwerp van de Europese Commissie.

Dat zout ook biologische productieregels moet krijgen, wringt. Positief is dat het voorstel zegt dat er geen additieven, technische hulpstoffen en andere niet-biologische ingrediënten mogen gebruikten worden voor de productie van biologisch zout. 

Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om de biologische landbouwprincipes op mineralen toe te passen. Biologische landbouw wil een positief effect hebben op het leefmilieu, dat ook aan de consument kan worden uitgelegd. Maar bij de productie van mijnzout, of dat nu biologisch is of niet, zal het moeilijk zijn om negatieve effecten uit te sluiten. De meest negatieve ontginningspraktijken zullen niet toegelaten worden, maar van een echt positief effect zal moeilijk sprake zijn. 

Daarnaast vraagt Europa in zijn ontwerp ook dat de zoutproductie op locaties moet plaatsvinden die niet onderhevig zijn aan contaminatie. Dat betekent mogelijk een nadeel voor de productie van zeezout ten opzichte van de productie van mijnzout. 

De Europese biosector vraagt dus meer reflectie voor de regels voor biozout vast te leggen.