Groen spreekt sterke ambities uit voor Vlaamse biosector

26 juni 2023

Donderdag organiseerde Groen in het Vlaams Parlement een discussievoormiddag over landbouw. De politieke partij lanceerde daar de ambitie om tegen 2030 15 procent biolandbouw te hebben in Vlaanderen. 

Mieke Schauvliege, fractieleidster bij Groen, lanceerde enkele voorstellen om dat te realiseren. Zo wil ze dat publieke gronden exclusief bewerkt worden door bioboeren. Daarnaast zou de Vlaamse overheid voorrang moeten geven aan lokale bioproducten in personeelsrestaurants en catering bij evenementen. Kantines zouden zich kunnen integreren in de lokale korte keten. Tot slot wil de partij ook een brede campagne rond biologische voeding op poten zetten. 

Op zich is BioForum vzw als sectororganisatie blij met sterke ambities voor bio. Ook wij geloven bijvoorbeeld dat overheidscatering een belangrijke stimulans kan bieden voor de groei van de Vlaamse biosector, maar tegelijkertijd moeten we er wel over waken dat de vraag en het aanbod gelijkmatig kunnen groeien. Als de vraag in heel korte tijd sterk toeneemt, dan zullen lokale bioboeren die niet kunnen volgen. En omgekeerd zullen Vlaamse boeren pas kiezen voor bio als er voldoende vraag is. De overheid mag dat precaire evenwicht niet uit het oog verliezen. 


Vilt.be schreef een verslag over de discussievoormiddag in het Vlaamse Parlement.